Maakunsti rada
Maakunsti rada on kunstiteoste vabaõhukollektsioon, mis hõlmab hetkel Kütiorgu, ent peagi hakkab Maakunsti Pargina ulatuma üle Haanja looduspargi. Esmaseks mõtteseemneks oli Bear Mountain New Yorgi osariigis 1992. aastal, kus hiigelsuure lauge mäe tipus ja nõlvadel on maastikku paigaldatud oivaline kollektsioon kaasaegse skulptuuri suurkujude teoseid. Teiseks heaks näiteks on Le Vent des Forets Lahaymaix's prantsusmaal. http://perso.wanadoo.fr/enmeuse/
http://www.site-en-bois.net/fr/dec/art/ventdesforets.phtml
Francois Davini ja ta mõttekaaslaste1996 rajatud 5000 hektaril looklev 40 kilomeetrine maakunstiga palistatud rada, mis on maakonda toonud lakkamatu kunsti- ja loodusturistide voo kogu maailmast. Koos Le Vent des Forets ja teiste Euroopa, Korea ja Austraalia analoogsete organisatsioonidega sai Kütioru Avatud Ateljee rahvusvahelise assotsiatsiooni "Artists in Nature International Network" asutajaliikmeks 1998. aastal, ning alustas ettevalmistustöid Maakunsti Pargi rajamiseks.
Lõuna-Eestis aitaks Maakunsti Park oluliselt vääristada turismikeskkonda nii turistidele pakutavate huviobjektide kui ka kohaletuleva kontingendi osas. Maakunsti Park kuulsate autorite töödega, muutub kunsti- ja loodushuvilistele kogu maailmast tõsiseks motiiviks külastada Lõuna Eestit.

Maakunsti oluliseks tunnuseks on kohaspetsiifilisus - seotus kindla paigaga. Ta on püstitatud teatud maastikku ning on sellest raamist lahutamatu. Teda ei saa viia muuseumi ega galeriise, ilma, et teose terviklikkus katkeks. Ta on loodud teatud paiga jaoks ning mõjule üksnes  seal, selles teatud paigas. Maakunst ei ole laiatarbekaup, vaid ühe konkreetse elukeskkonna vääristamine. Tema inspiratsiooniallikaks on loodus, ta on püstitatud loodusesse ja tavaliselt eelistab ta looduslikke materjale. Maakunstiteoseks võib olla skulptuur, keskkonnainstallatsioon, tähistatud meeltetempel, hooldatud vaade või näiteks puistu ehk park.

Park on meie sõnastuses looduslik piirkond, kus on tunda inimese hoolitsevat kätt. See ei tähenda sirgesse rivvi istutatud puid, pügatud hekke ja sillutatud teid - hoolitsus keskkonna suhtes võib avalduda ka selle iseolemisviiside tunnustamisena ja märkamatu korrashoiuna.

Käesoleval lehel olev kaart on vananenud ja varsti haihtub siit. Värske info leiate http://rada.metsas.ee
Kaardi numeratsioonile vastavad
1  Shakespeare’i Torm
2 Kalle Pruuden Sõnajalaspiraal
3 Argo Männik Kookonid
4 Paul Rodgers Inimese pesakast
5 Anke Mellin Vaatetorn
6 Tuuli Puhvel ja Eero Ijavoinen Päikesekell (Valmimisjärgus)
7 Pjotr Rjabov Kaitsehaldjad
8 Anders Rönnlund ja Arne Bergh Vesiorel
9 Eduard Talv Vesiratas


 
Palume austada metsa vaikust ja puhtust. Muusikat kuulake klappidega, oma praht viige kaasa ja kui on vajadust ning võimalusi, aidake palun koristada räpakamate matkajate järel.

Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint