15 Küsimuste

On päevi, kui tekib väga tõsiseid küsimusi.
Esimene küsimus.
Kus on meie plekktrummid ja plekk-kitarrid, millega me sündisime? (Meie, eestlased!)
Teine küsimus.
Miks nad kogu aeg kinnitavad, et Shveik polnud eestlane?
Kolmas küsimus.
Kus on sündimisel äravõetud plekktrummide ja kitarride hoidlad?Toomas Kalve
15. august, 1997

Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint