10 Võru vaikus

            Meenutame Lennart Merd, kes toonitas, et vaikus on kõige kallim kaup, mida Võrumaal muule maailmale müüa on.
            Antu arvas, et  siis pannakse turismitaludele dB-mõõtjad külge - kus vaiksem, seal kallim.. Võru raadiost üteldakse hommikuti ilmateate aegu: Kiislovas 1,8 dB, Uue-Saalusel valdavalt madalad sagedused sest Udri talus pääses pull lahti. Holsta bussipeatuse ümbrusest soovitame suvitajaid eemale hoida, sest seal peatub laulurästaste parv. Jahimeeste brigaad on välja saadetud. Meeldiva uudisena teatame, et tulevikus hakkame Võru raadio saateid edastama morse teel, et vähendada mürafooni.


Antu, Kalve, Peeter ja Tom
10.juuli 1997

Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint