1 Atmani päev

Mudisti raamatut peab tegema nii isiklikult, et isiklikumalt enam ei või. kiwat peab tegema nii umbisikuliselt, et veel umbisikulisemalt ka enam ei või. ja siin on nüüd võti ühele lukule, mis ei ole ei kiwa ega mudisti küljes. muidu on nad vist pisut sarnased. pildi nimi on “kiwa ja mudisti kurbus”. üks tegelane on veel, üks punases kleidis eluk. tema mahub igas asendis nende vahelt läbi. Tema on kulgeja.
tavaliselt peaks tegema nii, et kõigepealt lood ühe kaanoni ja siis hakkad seda rikkuma. siis on terviklik kunstiteos ja lõpus tuleb katarsis. mudistiga ma esimesed veerand raamatut rikkusin kaanonit, siis alles hakkasin seda looma. pärast ma vahetan leheküljed ära, et keegi midagi aru ei saaks. katarsis tuleb ikka. ütleme siis seekord nii, et katarsis on atman. atman tähendab Upanishadides kosmose eluhingust, mis tuhande käega voolib ja tuhande jalaga sodiks tallab.

1 juuni 2003
Peeter

Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint