13 Raadio kuulamise

Kuulates keskpäevatundi (raadiost).
Arvamus.
Madalamaks kui Kütioru kõige madalaima koha, oja põhjas sügavaimas kohas.
Tuleb eesti politikute renomeed tunnistada.

T. Kalve
Laup. 13. märts 1999.
Väike maja (raadio kuulamise skeem)
_______________________________
                        1 Kongo                                I
                   2  Mihkel                                    I
              3  Johann                                       I
                 4 Leelo                                         I
                        5 Peeter         10 Raadio     I
                                6 Tom                            I
______________________________  I

Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint