Sääsed ja teod

Avatud Risomaatiline Projekt
Hasso Krull
Juuli 97


Sääsed ja teod on kaks rahvusvaheliselt hästi tuntud populatsiooni, kellega suvel Kütiorus puututakse kokku iga päev ja kellega suhtlemine oluliselt mõjutab igaühe enesetunnet ja mõtlemist.

Käsitame sääski ja tigusid kui kaht ürgset installatsiooni, mida pole loonud inimkäsi ja mis funktsioneerivad meie arvamistest ja tahtest sõltumatult. Need installatsioonid on omamoodi proovikiviks: sääskede armutul survel peab Kütiorust pagema mõnigi inimloom, kelle vastupidavust vaeti ja leiti see kerge olevat. Teod seevastu on sisseelava kaastunde ja vägivallatuse proovikivi.

Mõlemad installatsioonid on risoomsed. Risoomi mõistet kasutame Deleuze’i ja Guattari eeskujul: kõige olulisem moment on siin see, et risoomi mistahes punkt on ühendusse viidav tema mistahes teise punktiga. Sääsed laiuvad üle kogu oru ja on atmosfääri kaudu ühenduses kõigi sääsepopulatsoonidega üle terve planeedi (iga paikne sääsepopulatsioon külgneb hulga teistega). Sääsed on valmistatud oru kohalikust materjalist, mis suures osas on miljoneid aastaid vana, kuid millesse loomade ja inimeste vere näol hõlmatakse kõige uuemat informatsiooni. Miniatuurse vereproovi kaudu osaleb iga külaline loodusliku installatsiooni loomises ja jääb ka pärast lahkumist veel pikaks ajaks ringlusesse.

Sama kehtib vastavate teisendustega tigude kohta. Erineb vaid emotsionaalne taust. Inimeste mõrvatud teod kujutavad endast risoomi katkemispunkti, kust algavad uued hargnemised. Tigude suursugune ükskõiksus tapjate suhtes (paralleelne sääskede hoolimatusega) jääb meile rahu ja meelekindluse eeskujuks.

Sääskede ja tigude kõrvutijälgimine pakub mitmeid kontraste, nagu näiteks
°maapind--õhuruum
°roomamine--lend
°aeglus--vilkus
°spiraalsus--nurgelisus
°pidevus--hüplikkus
°meelerahu--iha,
jne. Kõiki neid kontraste sobib projektis kasutada.

Kütioru sääskede ja tigude projekt on kollektiivne. Projektis võivad osaleda kõik Avatud Ateljee külalised ja kõik Kütiorus leiduvad sääsed, teod, loomad, taimed, putukad, vee- ja õhuvoolud jne. Materjal võib olla visuaalne, auditiivne, verbaalne või muust liigist.