Sääseloits

Tambet Väli 4.juuli 98


Sääsk, kes sa oled
needus, ole neetud.
Sääsk, kes sa oled
verevõtja, sult olgu veri võetud.
Sääsk, muutu Tuleks,
Õhuks ja Veeks.
Saagu surmatee sinu
ainsamaks teeks
Sinu isu kadugu.
Sinu elu kadugu.
kao isegi.
Sinu purustav nõel
purunegu.
Olgu nii, et:
Nagu lõkkesse visatud
haod, Sa kaod.
Sinu isu kadugu.
Sinu elu kadugu.
kao isegi.
Sääsk, mine
Või ole tiivutu, pime
Sinu purustav nõel
purunegu.
Muutu tühjuseks.