10 vaatus

Hoiak:

                     emotsionaalne   ---   teoreetiline   ---   abstraktne

Inimmõtlemise areng on toimunud emotsionaalse põhirõhuga mõtlemiselt teoreetilisele mõtlemisele. Allakäiguühiskonna loodusemõistmine on seotud eelkõige mehhaaniliste printsiipide tundmisega, mitte loomuomase võimega suhelda loodusega vahetult. Õhtu on unustanud oma hommikuse loomisekstaasi. Dekadentlik ehe on segu mehhaanikast ja nägemuslikust emotsionaalsusest – barbaarselt vahetu looduskontakt on saanud siin abstraktse rüü, mille ülesandeks on simuleerida suhet orgaanilisse maailma. Akrüül võib imiteerida uut reaalsust, mida sellisel kujul looduses ei esine. Kunstlikkus ongi dekadentlik loomulikkus.

Kas üleküpsetele allakäigukultuuridele iseloomulikult kõrge abstraheerimisaste tähendab samas inimolemise emotsionaalset vaesustamist? Sest teadus ei kujuta ega kirjelda reaalseid füüsilisi objekte – pigem suhteid. Olemine on lihtsustatud numbritesüsteemiks. Loodusrahvaste tavaline põhjendus oma tavadele oli pigem sümpaatiline kui analüütiline ja kausaalne.
Allakäigukultuur on lahutanud kõik algosakesteks, et siis laduda neist uusi ja sobilikke süsteeme. Tolmuks jahvatatud korall pressitakse uueks – sobiva värvi ja vormiga kiviks, mille mõistmine nõuab loodusliku ilu nägemist ka ääretult abstraktsel kujul.

Dekadentlik ehe simuleerib emotsioone vaatemängudega ja on oma põhiolemuselt ülimalt abstraktne?galeriiOtsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint