Kasutatud kirjandus

EKABL 1996 = Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus 1996.

HIRV 2001 = Hirv, Indrek. Kadunud meistri romantilised vabadused. – Postimees. 24.01.2001.

JÕGEDA 1996 = Jõgeda, Tiina. Psühhedeeliline retk Orukunstniku juurde. – Eesti Ekspress. 13.09.1996.

KANGILASKI & HELME 1999 = Helme, Sirje; Kangilaski, Jaak. Lühike Eesti kunsti ajalugu. Tallinn: Kunst 1999.

KURVITS 1994 = Kurvits, Lembit. Kastehein ja Kütioru kuu. – Postimees. 05.02.1994.

KÕIV & VAHING 1988 = Kõiv, Madis; Vahing, Vaino. Endspiel.Laskumine orgu.Tallinn: Eesti Raamat 1988.

LAURITS 2002 = Laurits, Peeter. Intervjuu. 02.02.2002.

LEPP 1991 = Lepp, Mart. Valdur Ohaka joonistused. – Päevaleht. 19.01.1991.

LEPP 2001 = Lepp, Mart. Improviseerivalt artistlik. – Sirp. 01.02.2001.

OHAKAS 2002 = Ohakas, Eetla. Intervjuu. 02.03.2002.

OHAKAS 1959 = Ohakas, Valdur. Elulugu. Valdur Ohaka kirjutatud elulugu. Käsikiri. 1959. Eesti Ajalooarhiiv, f R-1665, nim 3, s 305.

OHAKAS 1977 = Ohakas, Valdur. Intervjuu Valdur Ohakaga, küsib Martti Soosaar. Saatesari Õhtujutud. Eesti Raadio: 1977.

OHAKAS 1987 = Ohakas, Valdur. Saatesari Pildi sisse minek. ETV: 1987.

OHAKAS 1994 = Ohakas, Valdur. Ei jää päevagi vahele, kui ma ei maali. Intervjuu Valdur Ohakaga, küsib Marianne Mikko. – Rahva Hääl. 16.07.1994.

PIKKUS 1993 = Pikkus, Peeter. Maailma värv on kindlasti pruun. – Eesti Aeg. 27.01.1993.

PÕLDROOS 1966 = Põldroos, Enn. Piirjooni Valdur Ohakast.

SOOSAAR 1983 = Soosaar, Martti. Valdur Ohakas. – Rmt. Soosaar, Martti. Ateljee-etüüde. Tallinn: Kunst, 1983.

SOOSTER 2001 = Kronoloogia. – Rmt. Ülo Sooster 1924-1970. Mälestusnäituse kataloog. Talllinn: Eesti Kunstimuuseum, 2001. Autorid E. Komissarov, R.Mark, Inna Levkova-Lamm, Tiiu Talvistu. Toimetaja Tiina Abel.

TALVISTU 1997 = Talvistu, Tiiu. Põhisuundumusi 1970-ndate aastate eesti kunstis. – Rmt. Rujaline roostevaba maailm. Tartu: Tartu Kunstimuuseum 1997, lk. 8-16.

TOOM 1977 = Toom, Maire. Valdur Ohaka teoste näitus. Kataloog. Tallinn: Eesti NSV Riiklik Kunstimuuseum, 1977.

TOOMPERE 1989 = Kunstielu võimalikkusest Tartus. Rait Toomperega vestleb Maarja Lõhmus. – Aja Pulss, nr. 23/1989, lk. 24-27.galerii
 Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint