Lisa 1: Valdur Ohaka bibliograafia

1966
Põldroos, E. Piirjooni Valdur Ohakast. –

1967
Valdur Ohaka maalid TRÜ kohvikus. – Edasi. 10.12.1967.

1974
Ziterova, Ninel. Valdur Ohaka maalid. – Õhtuleht. 10.06.1974.

1976
Raitviir, Ain. Valdur Ohaka näituselt. – Edasi. 11.01.1976.

1979
Pill, Mari. Valdur Ohaka salamaailm. – Edasi. 08.12.1979.

1983
Soosaar, Martti. Valdur Ohakas. – Rmt. Soosaar, Martti. Ateljee-etüüde. Tallinn: Kunst, 1983.

1985
Einama, Ira. Valdur Ohakas 60. – Sirp ja Vasar. 27.12.1985.
Soosaar, Martti. Maastikumaalist üldse, Valdur Ohakast eriti. – Rahva Hääl. 29.12.1985.

1986
Kannik, Indrek. Tallinlane, Kütioru elanik. – Edasi. 03.01.1986.
Lepik, Madis. Valdur Ohaka väikemaalid Mustamäel. – Õhtuleht. 25.08.1986.
Лепп, М[арт]. Картины В. Охакаса. – Советская Эстония. 17.08.1986.
Rent, Mati. Rahutu romantiku improvisatsioonide keskel. – Noorte Hääl. 14.10.1986.

1991
Lepp, Mart. Valdur Ohaka joonistused. – Päevaleht. 19.01.1991.

1992
Sikk, Monica. Kas soovite oma tuppa Ohaka maali? – Õhtuleht. 24.09.1992.

1993
Pikku …, Peeter. Maailma värv on kindlasti pruun. – Eesti Aeg. 27.01.1993.

1994
Kurvits, Lembit. Kastehein ja Kütioru kuu. – Postimees. 05.02.1994.
Mikko, Marianne. Ei jää päevagi vahele, kui ma ei maali. Intervjuu Valdur Ohakaga. - Rahva Hääl. 16.07.1994.

1995
Klein, Kalle. Tuntud ja tundmatu Ohakas. – Õhtuleht. 05.07.1995.

1996
Jõgeda, Tiina. Psühhedeelne retk Orukunstniku juurde. – Eesti Ekspress. 13.09.1996.

2000
Lillemets, Enn. Süvenemise patt ehk alasti maal. – Sirp. 15.09.2000.

2001
Hirv, Indrek. Kadunud meistri romantilised vabadused. – Postimees. 24.01.2001.
Lepp, Mart. Improviseerivalt artistlik. – Sirp.01.02.2001galerii
 Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint