Liis Pählapuu seminaritöö Valdur Ohakast

Tartu Ülikool
Filosoofiateaduskond
Ajaloo osakond

Liis Pählapuu 

VALDUR OHAKAS 

Seminaritöö
Juhendaja: prof. J.Kangilaski 
Tartu 2002