Eestimaa rahvuspark

Kalevi Kull
Viimased aastad tähendavad tähtsat nihet Eesti maa kaitsel. Biosfääri kaitseala, mis haarab kogu läänesaarestiku, Pandivere veekaitseala, mis võtab kaitse alla enam kui terve kõrgustiku, sealsamas suur Endla looduskaitseala, Alam-Pedja kaitseala, Karula rahvuspark, Soomaa rahvuspark, Vilsandi rahvuspark - kõik see on tulnud lisaks lahmakale Lahemaale, kolmekümnele sookaitsealale, sajakonnale muud tüüpi kaitsealale. Kaitsealuste territooriumide maht (14 % Eesti maismaaterritooriumist) on muutunud niisuguseks, et nii külastaja kui kohalik võivad sattuda tavalisest Eestist kaitstud maale õige tihti ja endale märkamatagi. Koguni võib öelda, et kaitstud maa on saanud tavaliseks Eestiks.

Eestis elab palju inimesi kaitsealusel maal ehk looduskaitsealadel. See on tähtis tingimus, mis kogu meie kaitsealade funktsiooni ja tähendust kujundab ning edasist kaitsekorraldust määrab. (Reservaadi-tüüpi, inimese elupaigata ja majandamiseta kaitsealasid on meil ju vaid 0.8 % territooriumist.)

Näiteks Austraalias on kaitsealasid pindalaliselt enam kui Eestis, rahvusparkide maa aga on föderaalmaa, see pole eraomanduses ega majandatav, inimesed käivad rahvusparkidesse vaid turistidena. Niisugune korraldus on kindlasti seotud sellega, et kogu maa on suur ja kaitsealad ei moodusta sellest sedavõrd suurt osa.

Kui kaitsealad on suured, siis nõuab ka nende kaitsetöö suurt personali. Kuna kaitsereziim on formuleeritud kui teatav hulk piiranguid inimeste tegevusele ehk vabadusele, siis tekib kergesti vastuolu elanike huvide ja kaitsereziimi järgimise kontrollijate vahel. Ent usun, et leidub tee haarata elanikud osalisteks kaitse korraldamisel, või veelgi enam, toetuda kaitse korraldamisel peamiselt kaitsealade elanikele ning lisastruktuure luua minimaalselt. See võiks meil võimalik olla tänu maarahva kõrgele haritusele ja ninasarvikute ning elevandiluu puudumisele Eesti rahvusparkides.

Varasematel aegadel on Eestis kohalikke elanikke võrdlemisi vähe looduskaitsetöösse haaratud. Kui nad aga otsustamises osalevad ning kui neid maksimaalselt informeeritakse, peaks see võimalik olema.

Teiselt poolt, väga tähtis on see, et kaitsealade elanikud saavad ise kaitsealuse ökosüsteemi osaks. Üheks kaitstavaks osutub nende eluviis.

Traditsioonilise eluviisi säilitamist on ammu seotud looduskaitse põhiülesannetega. Traditsiooniliste kultuuride kaitset on eraldi rõhutatud ka Rio de Janeiro konverentsi leppes maailma looduse mitmekesisuse säilitamise kohta. Lahemaa rannakülad, traditsiooniline eesti looduslähedane talueluviis, nii päriselanike taludes kui vana arhitektuuri hoidvais ja mahepõllundust harrastavais suvekodudes, on väärtusteks Euroopa mastaabis, ning on möödapääsmatult vajalikud meile endile. Rahvuspargid on alad, kus on võimalik kergemini kui mujal ökoloogilist ja traditsioonilist eluviisi kaitsta.

Kohaliku kultuuri hoidmine kui meie tüüpi rahvuspargi üks funktsioone võiks leida rakenduse ka Setumaa rahvuspargi loomises Värska ja Petseri ümbrusse. Kagu-Eesti taimestik on väga paljude elementidega, mis täiesti puuduvad teistes Eesti osades. Nimetamisväärne loodusväärtus sel alal on Lutepää liivik. Ent enam veel setu keel ja kombestik, ehe rahvalaul ja ürgne usk, millele paralleelnäiteid Euroopast mujalt peaaegu ei leia.

Niisiis, Eestis ei ole kaitsealused territooriumid enamjaolt mitte reservaadid (reservaate muidugi on tsoonidena, ent pindalaliselt on nende osa väike, võrreldes kogu kaitsealuse pinnaga), vaid teataval määral majandatavad alad. Majanduspiirangud kaitsealadel peaks üldreeglina fikseerima majanduse ökoloogilisuse ehk tasakaalulisuse ja keskkonnahoidlikkuse. Mitteökoloogiliselt majandatav ala looduskaitsealana on ju võrdlemisi mõttetu. Seega - Eestis saavad olema suured ökoloogiliselt majandatavad alad. Arvestades maa suurust tervikuna isegi väga suured. Millest järelduvalt saab Eestis ökoloogiline elamis- ja majandamisviis möödapääsmatult oluliseks riigi elu ja majanduse osaks.

Järgnevalt võib küsida, kas eluviis, mida peetakse õigeks rahvuspargis, on parem või halvem kui väljaspool seda. Kuna ta on ökoloogiline, siis ma arvan, et parem. Kui nii, siis võib elu rahvuspargis olla eeskujuks elule väljaspool seda. Ehk järelikult, seisame pürgimuse ees elada nii nagu rahvuspargis. Elada nii kogu Eestimaal.

Eesti eripära - vaimsus ja loodushoid - võib selle paradoksaalsena näiva idee - muuta terve riik rahvuspargiks - tõesti teostada. Ma ei usu, et meie rahvas tunneks täit rahuldust olla üks madalama arengutasemega ääremaa ühinenud Euroopa riigis. Olla selle riigi osa rahvuspargina võib aga muuta ühinemise igati vastuvõetavaks.

Setumaa rahvuspark Eesti riigis võiks olla just sobivaks mudeliks meile enne Eestimaa rahvusparki Euroopa ühendriigis.

Meie seadusandluse nihkumisel looduskaitse enamarvestamise suunas väärib eeskuju võtta Ahvenamaast ja Fääri saartest. Need on alad, mille seisund on riigi ja rahvuspargi vahepealne. Maa valdamise tingimuste osas on neil reeglid rangemadki kui meie rahvusparkides.

Looduskaitse osutub seega osaks Eesti kaitsepoliitikast. Loodus- ja keskkonnakaitses ei ole aga põhilisteks relvadeks - erinevalt militaarvägedest - mitte tapmise ehk elu hävitamise vahendid, vaid elu kaitsmise ja hoidmise vahendid. See on paradigmaatiline muutus. J.v.Uexküll jr. on üritanud mõjustada ÜRO-d keskkonnakaitsegrupeeringuid looma. See on patsifistide armee. Me saame ka Eesti territooriumi kaitsta elu hoidvate relvadega. Rahvusvahelise tähtsusega kaitseala kaitsmine on ju ka enam kui selle maa elanike endi hool.

Biosfäärikaitseala ja Matsalu märgala juba on ülemaailmse kaitsealade võrgu osad. Rahvuspargid saavad seda samuti olla. Lisaks on meil loodusväärtusi, millel on vaieldamatu üleilmne tähtsus - liigirikkus Laelatu puisniidul ja teistelgi Lääne-Eesti puisniitudel, unikaalsed rabad. Vähemalt nende territooriumide kaitse - aga seal elavad ju ka inimesed - on täiesti võimalik looduskaitsesõjaväega. Konfliktioht Eestis ja lähiümbruses peaks olema küllalt madal, mis eelnimetatu võimalikuks teebki.

Eesti kaitseliidust, usun, võib saada looduskaitseliit. 

Tänuavaldus. Tänan Aleksei Lotmanit, Matsalu looduskaitseala teadusdirektorit ja kaitseliitlast, kellega mõtteline vestlus aitas eeltoodut kirja panna. 

Ilmunud:
Kull K. 1994. Eestimaa rahvuspark [The Estonian National Park]. - In: Kukk T. (ed.). XVII Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted: Soomaa rahvuspargi loodus. (Proceedings of the XVII Estonian Naturalists' Congress: Nature of Soomaa National Park) Tartu, 97-99.

Nimi:    
E-mail: 

Kommentaar:


(16.01.2008)


(16.01.2008)


cash advance san jose california (06.01.2008)
celular ringtone [url=http://groups.google.com.br/group/roxanne7254/web/ringtones-2]celular ringtone[/url] http://groups.google.com.br/group/roxanne7254/web/ringtones-2 [url=http://www.ocf.berkeley.edu/~darin/tone/free-download-mobile-ringtones.html]free download mobile ringtones[/url] http://www.ocf.berkeley.edu/~darin/tone/free-download-mobile-ringtones.html free download mobile ringtones [url=http://humboldt.edu/~kch4/en/pacific-poker-2.html]888 pacific poker[/url] http://humboldt.edu/~kch4/en/pacific-poker-2.html pacific poker bonus code ringtones [url=http://groups.google.com.br/group/amelia5074/web/ringtones-6]ringtones[/url] http://groups.google.com.br/group/amelia5074/web/ringtones-6 [url=http://www.pittstate.edu/~jmiller/cash/cash-advance-san-jose-california.html]cash advance san jose california[/url] cash advance san jose california http://www.pittstate.edu/~jmiller/cash/cash-advance-san-jose-california.html

Esther (06.01.2008)
pellet stoves clarksburg wv pellet stoves 12 volt quest plus pellet stoves service milford, ma pellet stoves reviews corn and wood pellet stoves pellet stoves reviews [url=http://louis3456.info/2357.html]pellet stoves reviews[/url] pellet stoves reviews quest plus pellet stoves service milford, ma pellet stoves clarksburg wv pellet stoves 12 volt corn and wood pellet stoves german shepherd puppy name german shepherd hip dysplasia female german shepherds differ from males german shepherd breeders washington state. german shepherd puppies in tenn german shepherd puppies in tenn [url=http://louis3456.info/56.html]german shepherd puppies in tenn[/url] german shepherd hip dysplasia female german shepherds differ from males german shepherd puppies in tenn german shepherd puppy name german shepherd breeders washington state. pomagranite martini recipe angelfood martini perfect martini pomegranite martini recipe machining a martini rifle action pomagranite martini recipe [url=http://louis3456.info/2489.html]pomagranite martini recipe[/url] angelfood martini machining a martini rifle action pomegranite martini recipe pomagranite martini recipe perfect martini 2s death john paul pope how many pope john pauls has there been pope john paul outfit pope john paul ii bust pope john paul ii visits shooter pope john paul outfit [url=http://louis3456.info/1806.html]pope john paul outfit[/url] how many pope john pauls has there been 2s death john paul pope pope john paul ii visits shooter pope john paul outfit pope john paul ii bust fast food fried chicken coupons food coupons wisconsin dells food discount coupons las vegas, nv healthy food coupons free printable baby food coupons free printable baby food coupons [url=http://louis3456.info/1157.html]free printable baby food coupons[/url] fast food fried chicken coupons free printable baby food coupons food coupons wisconsin dells healthy food coupons food discount coupons las vegas, nv jordan capri skimpy skimpy bikini galleries see through skimpy lingerie skimpies men's skimpy tonga bikini underware jordan capri skimpy [url=http://louis3456.info/2742.html]jordan capri skimpy[/url] jordan capri skimpy men's skimpy tonga bikini underware see through skimpy lingerie skimpy bikini galleries skimpies goth guys hairstyles for guys twisted guy a hot guy family guy journey family guy journey [url=http://louis3456.info/623.html]family guy journey[/url] hairstyles for guys family guy journey goth guys a hot guy twisted guy james hurley elizabeth hurley in austin powers hurley brand elizabeth hurley in may favorite martian marian hurley james hurley [url=http://louis3456.info/1904.html]james hurley[/url] hurley brand elizabeth hurley in may favorite martian marian hurley elizabeth hurley in austin powers james hurley fireman sam clock portuguese fireman fireman cards fireman flag fireman fund insurance fireman sam clock [url=http://louis3456.info/562.html]fireman sam clock[/url] portuguese fireman fireman flag fireman cards fireman fund insurance fireman sam clock scanner frequencies for maine york co pa scanner frequencies police scanner frequencies buncombe county north carolina frequencies scanner secret scanner frequencies secret scanner frequencies [url=http://louis3456.info/1975.html]secret scanner frequencies[/url] scanner frequencies for maine police scanner frequencies buncombe county north carolina frequencies scanner secret scanner frequencies york co pa scanner frequencies frontier winterfest digimon frontier fire mp3 frontier ice houses frontier ford frontiers mission frontier ice houses [url=http://louis3456.info/2931.html]frontier ice houses[/url] digimon frontier fire mp3 frontier winterfest frontier ford frontiers mission frontier ice houses paris hotel directory accommodation canada directory hotel motel hotel directory tampa cruise hotel resort travel directory hong kong hotel directory hotel directory tampa [url=http://louis3456.info/1575.html]hotel directory tampa[/url] hotel directory tampa hong kong hotel directory cruise hotel resort travel directory accommodation canada directory hotel motel paris hotel directory air india cheap airline tickets - discounted travel varanasi cheap air plane tickets to luxembourg air india cheap airline tickets - discounted travel macapa cheap air flights bid on airline tickets billund cheap air tickets to san francisco air india cheap airline tickets - discounted travel varanasi [url=http://louis3456.info/2739.html]air india cheap airline tickets - discounted travel varanasi[/url] cheap air plane tickets to luxembourg air india cheap airline tickets - discounted travel varanasi cheap air flights bid on airline tickets billund air india cheap airline tickets - discounted travel macapa cheap air tickets to san francisco kent county kent ohio homes for sale ares kent kent state indoor track high school education college kent county vocational technology kent state indoor track high school [url=http://louis3456.info/1022.html]kent state indoor track high school[/url] kent county ares kent education college kent county vocational technology kent state indoor track high school kent ohio homes for sale build a wooden fireplace mantel fine wood fireplace mantels gas fireplace mantels surrounds fireplace mantel with greek god timber fireplace mantels build a wooden fireplace mantel [url=http://louis3456.info/353.html]build a wooden fireplace mantel[/url] fine wood fireplace mantels timber fireplace mantels build a wooden fireplace mantel gas fireplace mantels surrounds fireplace mantel with greek god best wine coolers ratings wine coolers where to buy wine coolers fuzzy navel wine coolers picnic wine coolers fuzzy navel wine coolers [url=http://louis3456.info/2587.html]fuzzy navel wine coolers[/url] ratings wine coolers fuzzy navel wine coolers best wine coolers picnic wine coolers where to buy wine coolers welbutrin generalized anxiety disorder ratings treating generalized anxiety disorder book reviews anxiety adjustment disorder and medications mental capabilities anxiety disorder what are the signs of social anxiety disorder what are the signs of social anxiety disorder [url=http://louis3456.info/101.html]what are the signs of social anxiety disorder[/url] welbutrin generalized anxiety disorder ratings what are the signs of social anxiety disorder mental capabilities anxiety disorder treating generalized anxiety disorder book reviews anxiety adjustment disorder and medications step to calorie conversion for pedometers free pet pedometer oregon scientific pedometer gopher active step 200 pedometer pedometers for kids gopher active step 200 pedometer [url=http://louis3456.info/1536.html]gopher active step 200 pedometer[/url] free pet pedometer pedometers for kids oregon scientific pedometer gopher active step 200 pedometer step to calorie conversion for pedometers facts about the iguana aruba iguana indigenous animation iguana iguana healty contaminacion con iguana en puerto rico aruba iguana indigenous [url=http://louis3456.info/2497.html]aruba iguana indigenous[/url] facts about the iguana contaminacion con iguana en puerto rico animation iguana iguana healty aruba iguana indigenous cc crap cleaner ccs mp3 425 cc polaris humulin r insulin 500 units per cc cc flowers ccs mp3 [url=http://louis3456.info/949.html]ccs mp3[/url] ccs mp3 cc crap cleaner humulin r insulin 500 units per cc 425 cc polaris cc flowers

(05.01.2008)


world poker gratuit (02.01.2008)
payday loan company http://groups.google.com/group/coyote5736/web/payday-loan-company [url=http://groups.google.com/group/coyote5736/web/payday-loan-company]payday loan company[/url] black jack betting strategy http://groups.google.com/group/leah2530/web/black-jack-betting-strategy [url=http://groups.google.com/group/leah2530/web/black-jack-betting-strategy]black jack betting strategy[/url] http://groups.google.com/group/bono6151/web/bad-credit-discover-card bad credit discover card [url=http://groups.google.com/group/bono6151/web/bad-credit-discover-card]bad credit discover card[/url] [url=http://groups.google.de/group/elle6910/web/mobiles-casino]mobiles casino[/url] http://groups.google.de/group/elle6910/web/mobiles-casino mobiles casino http://groups.google.es/group/ciara2369/web/casinos-espana-portales [url=http://groups.google.es/group/ciara2369/web/casinos-espana-portales]casinos espana portales[/url] casinos espana portales

free texas holdem poker play texas poker (02.01.2008)
[url=http://groups.google.it/group/shannon5537/web/casino-virtuale]casino virtuale[/url] casino virtuale per giocare senza soldi http://groups.google.it/group/shannon5537/web/casino-virtuale http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/online-poker-tip online poker tip [url=http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/online-poker-tip]online poker tip[/url] [url=http://groups.google.com/group/coyote5736/web/online-no-fax-payday-loan]online no fax payday loan[/url] online no fax payday loan http://groups.google.com/group/coyote5736/web/online-no-fax-payday-loan free get ringtones http://groups.google.com/group/schwartz3585/web/free-get-ringtones [url=http://groups.google.com/group/schwartz3585/web/free-get-ringtones]free get ringtones[/url] http://groups.google.es/group/ciara2369/web/casinos-espana-portales casinos espana portales [url=http://groups.google.es/group/ciara2369/web/casinos-espana-portales]casinos espana portales[/url]

texas hold em game (02.01.2008)
[url=http://groups.google.fr/group/hulk8852/web/poker-en-ligne-mac]poker en ligne mac[/url] http://groups.google.fr/group/hulk8852/web/poker-en-ligne-mac poker en ligne mac play texas holdem poker online http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/play-texas-holdem [url=http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/play-texas-holdem]play texas holdem poker online[/url] [url=http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/caribbean-poker]caribbean poker[/url] caribbean poker http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/caribbean-poker [url=http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/washington-mutual-credit-card-services]washington mutual credit card services[/url] washington mutual credit card services http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/washington-mutual-credit-card-services associate national bank credit card http://groups.google.com/group/bono6151/web/associate-bank-card-credit [url=http://groups.google.com/group/bono6151/web/associate-bank-card-credit]associate bank card credit[/url]

download casino games (02.01.2008)
company loan payday http://groups.google.com/group/coyote5736/web/company-loan-payday [url=http://groups.google.com/group/coyote5736/web/company-loan-payday]company loan payday[/url] http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/online-poker-cheating online poker cheating [url=http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/online-poker-cheating]online poker cheating[/url] [url=http://groups.google.com/group/leah2530/web/play-video-poker]play video poker[/url] http://groups.google.com/group/leah2530/web/play-video-poker play video poker [url=http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/7-card-stud-how-to]7 card stud how to[/url] http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/7-card-stud-how-to 7 card stud how to http://groups.google.fr/group/hulk8852/web/telecharger-poker-pour-mac [url=http://groups.google.fr/group/hulk8852/web/telecharger-poker-pour-mac]telecharger poker pour mac[/url] telecharger poker pour mac

bad credit visa card bad credit rating visa card (02.01.2008)
[url=http://groups.google.de/group/elle6910/web/casino-games-freeware]casino games freeware[/url] casino games freeware http://groups.google.de/group/elle6910/web/casino-games-freeware card credit debt teen http://groups.google.com/group/bono6151/web/card-credit-debt-teen [url=http://groups.google.com/group/bono6151/web/card-credit-debt-teen]card credit debt statistics teen[/url] http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/card-consolidation-credit-loan-student card consolidation credit loan student [url=http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/card-consolidation-credit-loan-student]card consolidation credit loan student[/url] [url=http://groups.google.it/group/shannon5537/web/pc-game-casino]pc game casino[/url] http://groups.google.it/group/shannon5537/web/pc-game-casino pc game casino [url=http://groups.google.com/group/coyote5736/web/advance-cash-loan-payday-quick]advance cash loan payday quick[/url] advance cash loan payday quick http://groups.google.com/group/coyote5736/web/advance-cash-loan-payday-quick

«« Eelmised  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / 214 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262 / 263 / 264 / 265 / 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295 / 296 / 297 / 298 / 299 / 300 / 301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 315 / 316 / 317 / 318 / 319 / 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 325 / 326 / 327  Järgmised »»
Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint