SissejuhatusNii ühise kui tülitseva Euroopagi aluseks olnud siiani ikka kauplemine. Kas pole mitte kauplemise võimalused ammendunud? Liigne keskendumine kauplemisele on üleilmselt viinud inimese ja looduse suhte pingestumisele: vaadake kasvõi selle lehekülje ülaosas olevat muutuvat näidikut. Selle vasemal pool on Maal elavate inimeste arv ja paremal – elusa maismaa osakaal. Vaadake seda ja veendute, et kui me endile just lõpuseid ja lesti ei kavatse kasvatada läheb meil siin paratamatult aina kitsamaks. See, et Eestis on veel avaram kui mujal, ei tähenda, et teiste kitsamaksjäämine meid ei mõjutaks. Mõjutab ikka! Mina olen maailma avaramaks ja rahulikumaks tegemise poolt ja olen veendunud, et seda saab suuresti teha inimeste ja keskkonna vahel olevate tehnoloogiate korrastamisega. Nii masinlike kui mentaalsete tehnoloogiate.
Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint