Sekund Eestis

MIS JUHTUB EESTIS ÜHE SEKUNDI JOOKSUL? 1 SEKUNDI JOOKSUL ON EESTIS

MAA 
TEKKINUD............................800 g MULDA
HÄVINUD.............................4.4 kg MULDA
(intensiivse põllumajanduse tõttu)

METS 
HÄVINUD.............................1 m2 MÄNNIMETSA
(see on juba kasvu ja raie vahe)
HÄVINUD.............................5 m2 KUUSEMETSA
LISANDUNUD........................1 m2 HAAVIKUID JA LEPAVÕSA

MAAVARAD
KAEVANDATUD...........333 kg PÕLEVKIVI
KAEVANDUSTEST 
VÄLJA PUMBATUD.........5,5 t MAGEVETT
(see on saastatud sulfaatidega ega kõlba enam 
juua ega tööstuseski kasutamiseks)

KOGU ENERGIATÖÖSTUSES ON 
ÄRA KASUTATUD..........35 t MAGEVETT
EESTI ELANIKUD 
ON OLMES KASUTANUD..........1,2 t MAGEVETT

NB! Kirde-Eestis on põhjavee kasutamise kiirus 
paiguti suurem kui selle tekke kiirus

RAHA
EESTI ENERGIA ON TEENINUD.......18 kr KASUMIT
EESTI PÕLEVKIVI ON TEENINUD.....8 kr KASUMIT

RAHULIKU INIMESE SÜDA
ON LÖÖNUD................................1 KORRAOtsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint