Minu eluluguMarek Strandberg

Sündinud 25.09.1965

4 lapse isa

Haridus
1983-1988 Orgaaniline Keemia eriala, Cum Laude Tartu Ülikooli füüsika-keemia teaduskond
1972-1983 Tallinna 44. Keskkool

Senisest tegevusest

Hetkel olen tegev Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse juures, kus tegelen ökoloogiliste tehnoloogiate alaste rakendusuuringutega ning Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis, kus mu tööks on uute nanotehnoloogiliste materjalide loomine.

Olen õpetanud ka Eesti Kunstiakadeemias säästlike tehnoloogiate rakendusi erinevate erialade üliõpilastele.

Olen Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees, mis on hetkel olulisimaks ühiskondlikuks ametiks.

Olen töötanud 1990 aastate alguses nädalalehes Eesti Ekspress karikaturisti ja kujundajana.

Olen õpetanud erinevates õppeasutustes valdavalt loodusteaduslikke ja tehnoloogilisi distsipliine: Tartu Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Concordia Ülikool, EBS-s

Olen osalenud ettevõtluses: Eesti Kütus, Silmet, Eesti Päevaleht, Werol Tehased.

Olen avaldanud trükiajakirjanduses artikleid haridusest, uuest meediast, majandusprotsessidest,
ökoloogilisest majandusmudelist, ökoloogilistest tehnoloogiatest, alternatiivsest maakasutusest, hariduskorralduse muutmisest, ühiskonnaelu paradoksaalsetest suhetest jne.

Olen juhtinud ja toimetanud tele- ja raadiosaateid (Noova ETV-s, Raadiofoorum KUKU-raadios).

Olen kaasautoriks erinevate tehnoloogiate väljatöötamisel: suurendatud isepuhastusvõimega tehislikud ökosüsteemid reovete puhastamiseks, savipõhised energiasäästlikud ehitus ja viimistlusmaterjalid, puidujäätmete ning biomassi jahvatamistehnoloogia väärtustatud taastuvkütuse loomiseks mitmesugusest biomassist, elektrit juhtivate polümeeride erinevate aluspindadele sidumise tehnoloogia.

Täna olen veendunud, et ökosüsteemi eripäradest tulenevate piiravate ning võimalusi näitavate reeglite rakendamine ühiskondade seadusandluses ning käitumisreeglites on ainus tee kestvamaks ning säästvamaks (kõige laiemas mõttes) arenguks.


Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint