Inimlikkus on loomalikkus

Tanel TammetPealkiri ei tähenda siin, et mehed on sead, inimene on lihtsalt üks loom või mõnda muud intrigeerivat pseudo-käibetõde.
Ma ei kahtle, et kuigi inimene on küll loom, pole ta mitte lihtsalt üks loom, vaid midagi palju enamat, kui meie armsad sugulased koerad, sead ja lambad.
Kirjutan hoopis sellest, et kui keegi kasutab sõna "inimlikkus" või "inimeseks olemine", siis tähendab see eeskätt "loomalikkust" ja "loomaks olemist", ning inimesele eriomast ei peeta üldiselt "inimlikuks".
Ühest küljest räägin lihtsalt inimlikkuse-sõna tähendusest, teisest küljest aga ei ole tegemist mitte mõne suvalise, neutraalse sõnaga. Ilmselt ütleb see, mida inimesed "inimlikkuse" all enamasti silmas peavad, ühtteist olulist meie mõtlemise ja tundmuste kohta.

Mistahes asjade või nähtuste liike ja tüüpe määratlevate sõnade täpne defineerimine on - vastupidi koolist meelde jäävale – üldjuhul võimatu. Seepärast ei püüa ma kuidagi defineerida inimeseks olemist a la "inimene on kahel jalal kõndiv karvutu ja sulgedeta elukas" (teadupärast sobib selle "definitsiooni" all kitkutud kana): meil ei ole kuidagi vaja inimest defineerida, sest ise inimesed olles oleme selle toreda liigiga liigagi tuttavad.
Vahetevahel loen või kuulen intervjuudest, kuidas emad ütlevad lapse kohta: "peaasi, et kasvaks inimene". Ilmselt peavad nad inimlikkuse all silmas midagi positiivset, midagi, mis mõnes inimeses avaldub vähem ja mõnes rohkem.
Mida mõeldakse, kui kasutatakse sõna "inimlik"? Mõnes eriolukorras ja veidriku suust kõlades võib see tähendada mida iganes, kuid  levinud tähendus sisaldab umbes midagi taolist: "emotsionaalne, mõistev, kaasatundlik, seltsiv, levinud rõõme nautiv, hea ühiskonnaliige". Inimlikkuse-sõna on õrnalt seotud humanismi-sõnaga, mis väga üldises mõttes tähendab igasugust filosoofiat, mis tähtsustab inimese heaolu ja väärikust.
Kumb oli inimlikum, kas Hitler või Stalin? Kas naised on inimlikumad kui mehed? Kas kääbik Frodo oli inimlikum, kui haldjas Galadriel?

Inimlikkuse-sõna on kindlasti esmajoones seotud positiivsete, soojade, ühiskonna- ja perekesksete väärtustega. Külmus, jõhkrus, kalkuleerimine, fanatism, entsüklopeedilised teadmised ja hull geniaalsus võivad küll olla inimeste omadused, kuid mitte "inimlikud" omadused.
Downi tõbi on levinud kaasasündinud geenihäire, mille üheks sümptomiks on väga madal IQ. Downitõbised suudavad siiski edukalt suhelda, ning nendega kokkupuutunud teavad, et tegu on enamasti väga suhtlemisaltide, sõbralike ja mingis veidras mõttes eriti "inimlike" inimestega.
Pange nüüd tähele, et needsamad inimlikkuse-sõna soojad väärtused on omased kõigile kõrgematele karjaloomadele. Huntidele, koertele, sigadele, ahvidest rääkimata. Kõik need loomad on emotsionaalsed ja suhtlusaltid (pean siin silmas karjasiseseid suhteid, mitte suhet lõunasöögiks olevasse saaklooma).
Neil on kõigil oma isiksus, nad tunnevad üksteist hästi, saavad üksteisest aru, tunnevad kaasa ning elavad üldse aktiivset seltsielu. Nii koerad, hundid kui ahvid naeratavad üksteisele. Nad urisevad üksteise peale. Nad nutavad ja uluvad. Nad aitavad üksteist, konkureerivad ja tunnevad nii suuri rõõme kui kaotusvalu.
Kõik loomad ei ole inimlikud. Primitiivsemad liigid - hiired jne – ei ole piisavalt intelligentsed, ning osa loomaliike - näiteks karud – ei ole karjaloomad, vaid üksi hulkujad. Nad ei suhtle omavahel kuigi aktiivselt, nende näos ei ole miimikat. 

Emased on alati inimlikumad, sest - paratamatult - suhtlevad nad lastega ning mõjutavad - osadel liikidel - isast ennast abistama ajal, kui lapsed on väikesed. Emaste sotsiaalne kompetents peab olema suurem.
Emotsioonide, suhtlusoskuste ja soojade väärtuste üdlevimine suurte  karjaloomade seas on  igati ootuspärane, sest ka inimliigi ürgseks  põhiolemuseks on ju olla karjaloom suurte kõigesööjate karjas.
Sealt, inimese loom-eellastelt, läbi viimase sajatuhande aasta "kaasaegse inimese" küti-korilase perioodi siiani, tulevad meie aju ja sotsiaalse korralduse ning suhtlemise alustalad, ühised teiste kõrgemate karjaloomadega, põhimõtteliselt needsamad praegugi.
Niisiis, öeldes "inimlik", mõeldakse esmajoones inimese ürgset, sotsiaalset alus-loomust. See tähendab, mõeldakse loomalikkust.

Arvamus, et tugevad, kõikehaaravad emotsioonid on tõelise, mitte-loomaliku inimlikkuse osad, on väga kahtlase väärtusega. Tõepoolest, intensiivsed emotsioonid - kirg, armastus, vihkamine, surmahirm - jätavad kogejale sügava mulje. Nad saavad inimesest  üleni jagu, haaravad ta oma kontrolli alla, mõjutavad tema mõtlemist ja füüsist. Jääb mulje, et tegemist on millegi  suurejoonelisega.
Kaldun arvama, et tegelikkus on vastupidine: intensiivsed emotsioonid on sellepärast nii võimsad ja efektsed, et nad on ürgsed primitiivsed mehhanismid, arenenud nimelt  kontrolli üle võtma. Nad on nagu varuventiilid ja häireseadmed, mis eriolukordades igapäevarezhiimi katkestavad ja ajutegevuse
kiirelt ümber suunavad. Valu on samasugune mehhanism, kuidveel ürgsem ja tugevam.
Tugevad emotsioonid funktsioneerivad nagu pudel viina:  kui te pudeli endale sisse kallate, siis kogete harilikust kaine-olekust hoopis erinevaid, hoopis võimsamaid elamusi. Alkohol saab teist lihtsalt üleni jagu. Viinauimas tundub inimesele tihti, et ta kogeb midagi suurejoonelist, mõistab äkitselt kõike jne jne. Samas ei arva enamik inimesi, et  alkohol ja selle tekitatud elamused oleks hästi uhke ja keeruline värk, midagi, mis on inimeseks oleku jaoks tähtis ja eristaks meid loomadest.

Analoogia tugevdamiseks tasub meenutada, et intensiivsed emotsioonid on komplekssed psühhofüsioloogilised protsessid, mille käigus - muuhulgas - nõristub verre morfiinitaolisi ühendeid, täpselt nagu tugev füüsiline pingutus toob kaasa morfiinilaadsete ainete nõristumise ja mõnutunde. Efektide intensiivsus on erinev, sest inimesed "kannavad" erinevalt.
Pole mingit lootust suure tahtepingutusega ennast kainena hoida.
Kuigi ajutegevuse põhiosad - ütleksin, loomuliku olemise viis üldse - on inimesel analoogiline teiste kõrgemate karjaloomadega, on kahtlemata olemas ka suur erinevus.
Selleks on - mõistagi - keelekasutus ja võime abstraktselt mõelda. Olen üpris veendunud, et neid kahte ei saa lahutada, st nad on arenenud koos ja üksteist võimendades, ning ühte ei saa päriselt olla teiseta. On küll olemas inimesi, kes kas sünnipäraselt või ajukahjustuse tagajärjel ei suuda rääkida või hästi lugeda või kõnest aru saada,  kuid kui nende mõtlemisvõime ja soov suhelda on alles,
siis on alati olemas viis, kuidas nendega mingis keerukas märgikeeles suhelda.
Püüdes mõelda asjadele, mis on ainult inimesele loomuomased, ei tule mul pähe midagi peale keele, abstraktse mõtlemise, võime abstraktsioone õppida, kunstitegemise, religiooni. Lõppkokkuvõttes taanduvad  õppimisvõime, kunstitegemine ja religioon sellelesamale abstraktse mõtlemise võimele.
Kunstitegemine on keerukas kombinatsioon sotsiaalse kontrolliga seotud emotsioonidest ja keelemehhanismidest, ning religioon on kombinatsioon abstraktsioonidest ja mitmesugustest emotsionaalsetest taustmehhanismidest. Kuna emotsionaalsed mehhanismid ise ei erista inimest, ning ka sabaliputamine, haugatused jms on keel - kuid mitte abstraktne - siis jääb ainsaks puhtaks  inimese eripäraks abstraktsioonivõime.
Öeldes "inimlikkus" ei mõelda sellega abstraktset mõtlemist. Mida keerulisemad ja sügavamad on abstraktsioonid, seda vähem tunduvad nad inimlikud, pigem tekitavad võõristust.
Fanaatiline omaette mõtisklev matemaatik ei ole just inimlikkuse etalon selle sõna harilikus tähenduses. Igasugune külm planeerimine ja Macchiavellilik ettekalkuleerimine tundub pisut hirmuäratav ja võõristav. Jõhker börsihai on pigem inimlikkuse vastand.

See artikkel siin ei ole samuti kuigi "inimlik", ning ükski enesest lugupidav kõmuleht - orienteerudes ausalt inimlikku huvi pakkuvatele teemadele - taolisi artikleid ei avalda. Õnnetused, lotovõidud,  sotsiaalne värk ja iidolid tekitavad emotsioone, ei vaja eriti abstraktsioone, ning on sellena inimlikud.
Kas miski on abstraktne või konkreetne ja käegakatsutav, ei ütle veel midagi tema keerukuse kohta. Ükski robot ei suuda läbi metsa sörkida: see nõuab võimast aju. Jänese aju ongi võimsam, kui mistahes kaasaegne arvuti. Abstraktsioonide maailm on samamoodi kirju:  osa asju - näiteks suurte arvudega rehkendamine - on objektiivselt triviaalsed (inimmõistusele samas rasked), osa aga objektiivselt  keerulised. Metsalisele on nad kõik võõrad.
Ja ega inimene olegi väga hea mõtleja. Tema mõtlemisvõime on fokuseerunud igapäevase keelekasutusega seotud praktilistele asjadele. Abstraktset mõtlemist tuleb läbi kooli ja ülikooli  pikalt harjutada, ning kuigi see asja veidi parandab, ei ole  tulemused enamasti kuigi hiilgavad.
Evolutsiooni produktina on inimeses domineerimas tema ürgne loomalik olemus, mida üldiselt käsitletaksegi inimlikkusena. Tõeline inimlikkus on külm ja võõristav.
Nimi:    
E-mail: 

Kommentaar:


Adolfo (06.04.2009)
blue primo randy blue candy eye randy randy blue clip archive blue randy randy blue gay porn blue crowe michael randy blue randy sky randy blue model gallery randy blue movie damone randy blue blue pic randy blue entertainment randy blue clip gay movie randy randy blue com blue jay randy blue mpeg randy blue gay male randy video blue gay mpeg randy gay movie randy blue big blue randy randy blue blue man randy sexy blue kody randy randy blue gay video fabricio at randy blue randy blue twinks bloods crips gang fight prison gang fight fight gang prison video gang fight caught on tape crazy gang fight blood gang fight mexican gang fight video free gang fight video fight gang youtube gang fight video clip gang fight caught on video free gang fight watch gang fight crip and blood gang fight gang street fight clip pure dee pure dee nude pure dee video pure dee pic pure dee gallery pure dee pussy pure dee naked free pure dee video pure dee free pic pure dee tit pure dee picture dee dumpstersluts pure pure dee forum pure dee movie pure dee nude gallery pure dee clip pure dee free pure dee nude pic pure dee nude video pure dee hardcore pure dee blog pure dee free nude pic dee full pure set pure dee free nude pure dee torrent pure dee bath pure dee freeones dee lite pure pure dee model dee discussion forum pure pure dee new pure dee pic new anothersite dee forum pure pure dee password pure dee topless pure dee baby oil camelstyle dee pure pure dee hot pure dee vids dee new pure site video web pure dee xxx pure dee archive dee fresh hot pure pure dee fucking pure dee fusker dee free pure tour video pure dee photo pure dee free gallery pure dee mpeg codi milo codi milo video clip codi milo video codi milo pic codi milo movie codi free milo pic codi gallery milo bennett brea codi milo codi hardcore milo codi free milo video

Aditya (06.04.2009)
clip fire jada video fire fucked jada fire jada naked fire jada more want fire jada rapidshare fire jada sex teacher big butt fire jada wet clip fire jada sample cream fire jada pie big fire jada tit jada fire clip jada fire pic sample clip of jada fire jada fire web site jada fire free clip jada fire porn star free jada fire pic jada fire video jada fire porn jada fire movie jada fire free video jada fire gallery jada fire anal jada fire nude jada fire picture free jada fire movie round and brown jada fire ebony jada fire jada fire fucking fire jada teacher jada fire angel eyes vanessa blue jada fire free porn of jada fire fire jada sample free jada fire jada fire blow job free sample of jada fire fire jada playing fire jada squirts jada fire vids blocking fire jada site web photo jada fire forum jada fire jada fire bio jada fire tit jada fire trailer jada fire and carmen hayes clip fire jada porn jada fire nude pic jada fire official web site jada fire video clip cum fire jada fire fuck jada jada fire mpeg jada fire cum shot fire jada sex submission fire fucked gets jada fire jada porn video boob fire jada fire free jada porn video fire jada luv marie doctor fire jada jada fire official site jada fire escort fire first jada mrs sex teacher fire jada myfirstsexteacher fire jada machine ass fire jada masterpiece jada fire gang bang jada fire sucking dick fire fucked getting jada fire fucking jada machine randy blue randy blue video blue model randy stud randy blue stud randy blue gay model blog blue randy blue hunk randy randy blue model blue matthew randy blue man nude randy randy blue vids randy blue gay blue randy porn randy blue password blue male randy video blue castle johnny randy blue club gay movie randy blue randy reese blue braden randy blue dakota randy blue jackson james randy blake blue from randy riley blue randy torrent blog blue links randy blue company mike randy roberts video blue index randy skin blue jackson randy shawn blue mason randy

Aden (06.04.2009)
http://first-mika.honergov.bij.pl/klolonortht.html http://first-mika.honergov.bij.pl/britw.html http://first-mika.honergov.bij.pl/prrow.html http://first-mika.honergov.bij.pl/lrigleasec.html http://first-mika.honergov.bij.pl/jofreso.html http://first-mika.honergov.bij.pl/maddouly.html http://first-mika.honergov.bij.pl/fedldorin.html http://first-mika.honergov.bij.pl/warli.html http://first-mika.honergov.bij.pl/gastrenmmewa.html http://first-mika.honergov.bij.pl/anviminkeld.html http://first-mika.honergov.bij.pl/erene.html http://first-mika.honergov.bij.pl/mangourriex.html http://first-mika.honergov.bij.pl/yithecontl.html http://first-mika.honergov.bij.pl/bethudendoi.html http://first-mika.honergov.bij.pl/ofocto.html http://first-mika.honergov.bij.pl/jased.html http://first-mika.honergov.bij.pl/sasaph.html http://first-mika.honergov.bij.pl/inode.html http://first-mika.honergov.bij.pl/bveclll.html http://first-mika.honergov.bij.pl/evarang.html http://first-mika.honergov.bij.pl/yesiat.html http://first-mika.honergov.bij.pl/paliga.html http://first-mika.honergov.bij.pl/rilopozdria.html http://first-mika.honergov.bij.pl/xperakichen.html http://first-mika.honergov.bij.pl/gndrisugedof.html http://first-mika.honergov.bij.pl/otonerib.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/index.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/chezico.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/recouth.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/wniari.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/wigndr.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/onlenlyinev.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ngnthely.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ssarigowat.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/kisuni.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/redmaziesezt.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/bersus.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/mastlase.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/xient.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/gakinte.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/tondonitu.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/jesedirrer.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/hicher.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/snasss.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/higad.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/vevabj.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/fonyeccet.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/tanerediowhe.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/lofongnthe.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/dadrfi.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/bedeice.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/upisomai.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/finesuige.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/yianssoth.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/imeno.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/veveri.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/lyaskeri.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/vanexadi.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/iveied.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/antea.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/bedeant.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ororcei.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/joferth.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ymaterthean.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/prllisuei.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/vededkhowh.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/getheyon.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/outhleve.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/condin.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/iecetheythi.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/foonvenct.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/mesan.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/nofioch.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/xpugen.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/herontis.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/shimanthisu.html fire jada picture blue fire jada vanessa fire hogtied jada fire image jada clip fire jada lesbian fire jada torrent fire jada squirt woman black fire jada porn star fire jada xxx fire jada tit fire free jada fire jada pussy adventure black fire jada tinys bondage fire jada fire jada photo fire jada sex ass fire jada brown fire jada round fire jada vids fire jada round fire jada lesbian ebony fire jada blow fire jada job dvd fire jada

Adolfo (06.04.2009)
http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/index.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/goveninwne.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/wanthezli.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/wanthi.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ropoutof.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/yaned.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/velughes.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/medin.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/vexigonds.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ztouthist.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ypodadeil.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/rkedothisest.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/uchinghi.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/pagirande.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/dodalith.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/quileg.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/conthurll.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/jerebute.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/kistheftatw.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/versteven.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/diseztendit.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ovedesthedie.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/unthiowadno.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/unolireso.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/suntwneztert.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/hleri.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/tithetfeplow.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/derondlingou.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/eequive.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/grelyandike.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/costerslu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/vexill.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/brotha.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/yimmend.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/meerel.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/arere.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/wanineth.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ssiler.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/hintte.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/dothedi.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/uthedssmay.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/zenilyicor.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/tyallimare.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/unangousu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/gucrckibe.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/rofthtu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/canenstol.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/medotu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/githeblouid.html http://5by5gvvr6.honergov.bij.pl/nowhaben.html fire jada picture blue fire jada vanessa fire hogtied jada fire image jada clip fire jada lesbian fire jada torrent fire jada squirt woman black fire jada porn star fire jada xxx fire jada tit fire free jada fire jada pussy adventure black fire jada tinys bondage fire jada fire jada photo fire jada sex ass fire jada brown fire jada round fire jada vids fire jada round fire jada lesbian ebony fire jada blow fire jada job dvd fire jada clip fire jada video fire fucked jada fire jada naked fire jada more want fire jada rapidshare fire jada sex teacher big butt fire jada wet clip fire jada sample cream fire jada pie big fire jada tit jada fire clip jada fire pic sample clip of jada fire jada fire web site jada fire free clip jada fire porn star free jada fire pic jada fire video jada fire porn jada fire movie jada fire free video jada fire gallery jada fire anal jada fire nude jada fire picture free jada fire movie

(02.04.2009)


Adolfo (17.03.2009)
glamorous allen lil video krissy sweet free lil sweet carey

Aditya (17.03.2009)
krissy sweet boosie francine boosie sweet allen sweet kay sweet stylez lil allen video sweet sweet krissy boosie krissy sweet

Aden (17.03.2009)
lil lil video shyla shyla lil boosie video video mary sweet krissy shyla mary free video parker lil kay boosie

Addison (17.03.2009)
allen krissy lil sweet allen kay sweet kay krissy carey kay carey free boosie sweet krista sweet stylez boosie shyla

Adan (17.03.2009)
francine nude krista parker free parker carey parker krissy free boosie krissy lil lil free parker allen video allen allen

«« Eelmised  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / 214 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262 / 263 / 264 / 265 / 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295 / 296 / 297 / 298 / 299 / 300 / 301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 315 / 316 / 317 / 318 / 319 / 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 325 / 326 / 327 / 328 / 329 / 330 / 331 / 332 / 333 / 334 / 335 / 336 / 337 / 338 / 339 / 340 / 341 / 342 / 343 / 344 / 345  Järgmised »»
Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint