Inimlikkus on loomalikkus

Tanel TammetPealkiri ei tähenda siin, et mehed on sead, inimene on lihtsalt üks loom või mõnda muud intrigeerivat pseudo-käibetõde.
Ma ei kahtle, et kuigi inimene on küll loom, pole ta mitte lihtsalt üks loom, vaid midagi palju enamat, kui meie armsad sugulased koerad, sead ja lambad.
Kirjutan hoopis sellest, et kui keegi kasutab sõna "inimlikkus" või "inimeseks olemine", siis tähendab see eeskätt "loomalikkust" ja "loomaks olemist", ning inimesele eriomast ei peeta üldiselt "inimlikuks".
Ühest küljest räägin lihtsalt inimlikkuse-sõna tähendusest, teisest küljest aga ei ole tegemist mitte mõne suvalise, neutraalse sõnaga. Ilmselt ütleb see, mida inimesed "inimlikkuse" all enamasti silmas peavad, ühtteist olulist meie mõtlemise ja tundmuste kohta.

Mistahes asjade või nähtuste liike ja tüüpe määratlevate sõnade täpne defineerimine on - vastupidi koolist meelde jäävale – üldjuhul võimatu. Seepärast ei püüa ma kuidagi defineerida inimeseks olemist a la "inimene on kahel jalal kõndiv karvutu ja sulgedeta elukas" (teadupärast sobib selle "definitsiooni" all kitkutud kana): meil ei ole kuidagi vaja inimest defineerida, sest ise inimesed olles oleme selle toreda liigiga liigagi tuttavad.
Vahetevahel loen või kuulen intervjuudest, kuidas emad ütlevad lapse kohta: "peaasi, et kasvaks inimene". Ilmselt peavad nad inimlikkuse all silmas midagi positiivset, midagi, mis mõnes inimeses avaldub vähem ja mõnes rohkem.
Mida mõeldakse, kui kasutatakse sõna "inimlik"? Mõnes eriolukorras ja veidriku suust kõlades võib see tähendada mida iganes, kuid  levinud tähendus sisaldab umbes midagi taolist: "emotsionaalne, mõistev, kaasatundlik, seltsiv, levinud rõõme nautiv, hea ühiskonnaliige". Inimlikkuse-sõna on õrnalt seotud humanismi-sõnaga, mis väga üldises mõttes tähendab igasugust filosoofiat, mis tähtsustab inimese heaolu ja väärikust.
Kumb oli inimlikum, kas Hitler või Stalin? Kas naised on inimlikumad kui mehed? Kas kääbik Frodo oli inimlikum, kui haldjas Galadriel?

Inimlikkuse-sõna on kindlasti esmajoones seotud positiivsete, soojade, ühiskonna- ja perekesksete väärtustega. Külmus, jõhkrus, kalkuleerimine, fanatism, entsüklopeedilised teadmised ja hull geniaalsus võivad küll olla inimeste omadused, kuid mitte "inimlikud" omadused.
Downi tõbi on levinud kaasasündinud geenihäire, mille üheks sümptomiks on väga madal IQ. Downitõbised suudavad siiski edukalt suhelda, ning nendega kokkupuutunud teavad, et tegu on enamasti väga suhtlemisaltide, sõbralike ja mingis veidras mõttes eriti "inimlike" inimestega.
Pange nüüd tähele, et needsamad inimlikkuse-sõna soojad väärtused on omased kõigile kõrgematele karjaloomadele. Huntidele, koertele, sigadele, ahvidest rääkimata. Kõik need loomad on emotsionaalsed ja suhtlusaltid (pean siin silmas karjasiseseid suhteid, mitte suhet lõunasöögiks olevasse saaklooma).
Neil on kõigil oma isiksus, nad tunnevad üksteist hästi, saavad üksteisest aru, tunnevad kaasa ning elavad üldse aktiivset seltsielu. Nii koerad, hundid kui ahvid naeratavad üksteisele. Nad urisevad üksteise peale. Nad nutavad ja uluvad. Nad aitavad üksteist, konkureerivad ja tunnevad nii suuri rõõme kui kaotusvalu.
Kõik loomad ei ole inimlikud. Primitiivsemad liigid - hiired jne – ei ole piisavalt intelligentsed, ning osa loomaliike - näiteks karud – ei ole karjaloomad, vaid üksi hulkujad. Nad ei suhtle omavahel kuigi aktiivselt, nende näos ei ole miimikat. 

Emased on alati inimlikumad, sest - paratamatult - suhtlevad nad lastega ning mõjutavad - osadel liikidel - isast ennast abistama ajal, kui lapsed on väikesed. Emaste sotsiaalne kompetents peab olema suurem.
Emotsioonide, suhtlusoskuste ja soojade väärtuste üdlevimine suurte  karjaloomade seas on  igati ootuspärane, sest ka inimliigi ürgseks  põhiolemuseks on ju olla karjaloom suurte kõigesööjate karjas.
Sealt, inimese loom-eellastelt, läbi viimase sajatuhande aasta "kaasaegse inimese" küti-korilase perioodi siiani, tulevad meie aju ja sotsiaalse korralduse ning suhtlemise alustalad, ühised teiste kõrgemate karjaloomadega, põhimõtteliselt needsamad praegugi.
Niisiis, öeldes "inimlik", mõeldakse esmajoones inimese ürgset, sotsiaalset alus-loomust. See tähendab, mõeldakse loomalikkust.

Arvamus, et tugevad, kõikehaaravad emotsioonid on tõelise, mitte-loomaliku inimlikkuse osad, on väga kahtlase väärtusega. Tõepoolest, intensiivsed emotsioonid - kirg, armastus, vihkamine, surmahirm - jätavad kogejale sügava mulje. Nad saavad inimesest  üleni jagu, haaravad ta oma kontrolli alla, mõjutavad tema mõtlemist ja füüsist. Jääb mulje, et tegemist on millegi  suurejoonelisega.
Kaldun arvama, et tegelikkus on vastupidine: intensiivsed emotsioonid on sellepärast nii võimsad ja efektsed, et nad on ürgsed primitiivsed mehhanismid, arenenud nimelt  kontrolli üle võtma. Nad on nagu varuventiilid ja häireseadmed, mis eriolukordades igapäevarezhiimi katkestavad ja ajutegevuse
kiirelt ümber suunavad. Valu on samasugune mehhanism, kuidveel ürgsem ja tugevam.
Tugevad emotsioonid funktsioneerivad nagu pudel viina:  kui te pudeli endale sisse kallate, siis kogete harilikust kaine-olekust hoopis erinevaid, hoopis võimsamaid elamusi. Alkohol saab teist lihtsalt üleni jagu. Viinauimas tundub inimesele tihti, et ta kogeb midagi suurejoonelist, mõistab äkitselt kõike jne jne. Samas ei arva enamik inimesi, et  alkohol ja selle tekitatud elamused oleks hästi uhke ja keeruline värk, midagi, mis on inimeseks oleku jaoks tähtis ja eristaks meid loomadest.

Analoogia tugevdamiseks tasub meenutada, et intensiivsed emotsioonid on komplekssed psühhofüsioloogilised protsessid, mille käigus - muuhulgas - nõristub verre morfiinitaolisi ühendeid, täpselt nagu tugev füüsiline pingutus toob kaasa morfiinilaadsete ainete nõristumise ja mõnutunde. Efektide intensiivsus on erinev, sest inimesed "kannavad" erinevalt.
Pole mingit lootust suure tahtepingutusega ennast kainena hoida.
Kuigi ajutegevuse põhiosad - ütleksin, loomuliku olemise viis üldse - on inimesel analoogiline teiste kõrgemate karjaloomadega, on kahtlemata olemas ka suur erinevus.
Selleks on - mõistagi - keelekasutus ja võime abstraktselt mõelda. Olen üpris veendunud, et neid kahte ei saa lahutada, st nad on arenenud koos ja üksteist võimendades, ning ühte ei saa päriselt olla teiseta. On küll olemas inimesi, kes kas sünnipäraselt või ajukahjustuse tagajärjel ei suuda rääkida või hästi lugeda või kõnest aru saada,  kuid kui nende mõtlemisvõime ja soov suhelda on alles,
siis on alati olemas viis, kuidas nendega mingis keerukas märgikeeles suhelda.
Püüdes mõelda asjadele, mis on ainult inimesele loomuomased, ei tule mul pähe midagi peale keele, abstraktse mõtlemise, võime abstraktsioone õppida, kunstitegemise, religiooni. Lõppkokkuvõttes taanduvad  õppimisvõime, kunstitegemine ja religioon sellelesamale abstraktse mõtlemise võimele.
Kunstitegemine on keerukas kombinatsioon sotsiaalse kontrolliga seotud emotsioonidest ja keelemehhanismidest, ning religioon on kombinatsioon abstraktsioonidest ja mitmesugustest emotsionaalsetest taustmehhanismidest. Kuna emotsionaalsed mehhanismid ise ei erista inimest, ning ka sabaliputamine, haugatused jms on keel - kuid mitte abstraktne - siis jääb ainsaks puhtaks  inimese eripäraks abstraktsioonivõime.
Öeldes "inimlikkus" ei mõelda sellega abstraktset mõtlemist. Mida keerulisemad ja sügavamad on abstraktsioonid, seda vähem tunduvad nad inimlikud, pigem tekitavad võõristust.
Fanaatiline omaette mõtisklev matemaatik ei ole just inimlikkuse etalon selle sõna harilikus tähenduses. Igasugune külm planeerimine ja Macchiavellilik ettekalkuleerimine tundub pisut hirmuäratav ja võõristav. Jõhker börsihai on pigem inimlikkuse vastand.

See artikkel siin ei ole samuti kuigi "inimlik", ning ükski enesest lugupidav kõmuleht - orienteerudes ausalt inimlikku huvi pakkuvatele teemadele - taolisi artikleid ei avalda. Õnnetused, lotovõidud,  sotsiaalne värk ja iidolid tekitavad emotsioone, ei vaja eriti abstraktsioone, ning on sellena inimlikud.
Kas miski on abstraktne või konkreetne ja käegakatsutav, ei ütle veel midagi tema keerukuse kohta. Ükski robot ei suuda läbi metsa sörkida: see nõuab võimast aju. Jänese aju ongi võimsam, kui mistahes kaasaegne arvuti. Abstraktsioonide maailm on samamoodi kirju:  osa asju - näiteks suurte arvudega rehkendamine - on objektiivselt triviaalsed (inimmõistusele samas rasked), osa aga objektiivselt  keerulised. Metsalisele on nad kõik võõrad.
Ja ega inimene olegi väga hea mõtleja. Tema mõtlemisvõime on fokuseerunud igapäevase keelekasutusega seotud praktilistele asjadele. Abstraktset mõtlemist tuleb läbi kooli ja ülikooli  pikalt harjutada, ning kuigi see asja veidi parandab, ei ole  tulemused enamasti kuigi hiilgavad.
Evolutsiooni produktina on inimeses domineerimas tema ürgne loomalik olemus, mida üldiselt käsitletaksegi inimlikkusena. Tõeline inimlikkus on külm ja võõristav.
Nimi:    
E-mail: 

Kommentaar:


Adonis (07.04.2009)
christmas shyla stylez bustyz shyla stylez free gardener shyla stylez video photo shyla stylez booty onion shyla stylez shyla stylez video clip shyla stylez mpeg free gallery puma swede porn puma swede puma sex swede foot puma swede puma swede wikipedia black in kitchen puma stocking swede wea hardcore puma swede milf puma swede bio puma swede puma swede vids blow job puma swede mommygotboobs puma swede picture puma swede doctor puma swede diary milf puma swede free photo puma swede choke puma swede this myspace puma swede baby boob got puma swede free porn puma swede video puma rapidshare swede amy puma reid swede torrent free hardcore photo puma swede gallery movie puma swede lez pic puma swede miss puma swede in puma swede thrust mpeg puma swede busty puma swede fucked puma swede miss puma swede tugjobs forum puma swede johanna puma swede krista allen krista allen nude krista allen emmanuelle krista allen video krista allen pic krista allen emmanuelle clip krista allen free video krista allen naked krista allen nude pic krista allen emmanuelle pic krista allen sex krista allen clip krista allen emmanuelle in space krista allen sex video krista allen sex scene krista allen mpeg krista allen video clip tiny angels art tiny angel laika tiny angels calendar tiny angels nymphets tiny video angels tiny angels gallery tiny little angels tiny angels top 50 tiny angel model photography tiny angels art gallery angel hentai tiny tiny angels 11 17 orbita starmedia tiny angels tiny angel zde tiny angels pussy tiny angels pic nude preteen tiny angels tiny angels sex tiny teen angels tiny angels girl tiny angels nude art tiny angels modell gallery angel christmas joy song tiny orbita tiny angels tiny angels photography under 18 angel anime hentai tiny tiny angels starmedia tiny angels top 50 photography angel orbita.starmedia tiny 50 angel photomodels tiny top tiny angel gallery girl angel hentai manga tiny angel lolicon tiny tiny angels naked tiny angels nude photography midwest mandy midwest mandy pic midwest mandy hardcore free midwest mandy video midwest mandy video midwest mandy sex free midwest mandy midwest mandy movie

Adolfo (07.04.2009)
lil boosie new song did lil boosie die lil boosie mp3 lil boosie bio kimberly holland holland kimberly holland kimberly pic holland kimberly video holland kimberly nude free holland kimberly pic holland kimberly naked holland kimberly pic porn holland kimberly nude pic holland kimberly pic playboy holland kimberly playboy gallery holland kimberly holland kimberly playmate holland kimberly picture busty holland kimberly holland kimberly wallpaper holland kimberly pic playmate holland kimberly photo holland kimberly pussy kimberly holland pic kimberly holland video kimberly holland nude kimberly holland naked nude pic of kimberly holland playboy kimberly holland pic kimberly holland playboy kimberly holland gallery kimberly holland playmate kimberly holland picture kimberly holland wallpaper kimberly holland playmate pic kimberly holland photo holland kimberly nude video jeffree star jeffree lyric star biography jeffree star cream ice jeffree lyric star jeffree lyric plastic star surgery jeffree star myspace jeffree layout myspace star jeffree layout star jeffree light lyric off star turn cha dont jeffree lyric star jeffree star wikipedia boy jeffree lyric star straight by cream ice jeffree lyric star jeffree music star jeffree star toronto jeffree star picture jeffree make star up without charlotte good jeffree star cunt jeffree lyric star want we jeffree make no star up jeffree purevolume star bio jeffree star domain jeffree myspace star davey havok jeffree star jeffree mp3 star jeffree plastic star surgery download jeffree star jeffree star who jeffree pic star jeffree lyric myspace star jeffree shirt star jeffree lindsay lohan star cd jeffree star busty adventures adventure busty adventure busty seda adventure busty kristina adventure busty kristi adventure busty jules group yahoo mark dalton dalton gallery gay mark shyla stylez shyla stylez movie shyla stylez pic benz nikki shyla stylez shyla stylez free shyla stylez at freeones shyla stylez free movie big shyla stylez tit work shyla stylez video free shyla stylez video adventure doctor shyla stylez baby boob got shyla stylez shyla stylez porn star shyla stylez clip fucked getting shyla stylez shyla stylez torrent nude shyla stylez shyla stylez gallery rapidshare shyla stylez shyla stylez anal shyla stylez hardcore big dick mr shyla stylez

Aditya (07.04.2009)
puma swede puma swede video milflessons puma swede free puma swede video amy puma reid swede adventure doctor puma swede gallery puma swede big puma swede tit work pic puma swede freeones puma swede anal puma swede puma swede torrent movie puma swede boob got mommy puma swede american daydream puma swede lesson milf puma swede catalina cruz puma swede fuck puma swede naughty office puma swede clip puma swede porn puma star swede free movie puma swede lesbian puma swede free puma swede nude puma swede fucking puma swede krista allen photo krista allen clip download krista allen lesbian krista allen in emmanuelle krista allen movie clip allen celebrity clip emmanuelle krista krista allen emmanuelle video krista allen gallery krista allen picture krista allen sex clip allen brian krista george clooney and krista allen allen krista rapidshare krista allen emmanuelle video clip actress allen krista pic krista allen emanuelle krista allen nude movie krista allen playboy krista allen wallpaper actress krista allen krista allen porn star krista allen free nude video imdb krista allen krista allen free nude pic krista allen emmanuelle free clip free krista allen movie krista allen nude free krista allen nude clip krista allen nude picture krista allen movie sex krista allen sex pic krista allen poster krista allen download krista allen hardcore krista allen workout krista allen nude video krista allen pussy krista allen desnuda krista allen freeones free krista allen clip krista allen raven krista allen emmanuelle in bath tub allen emmanuelle krista mpeg krista allen having sex krista allen torrent krista allen moritt krista allen celebflix allen in krista nude krista allen emmanuel krista allen filmography boosie lil rapper zoom lil boosie death boosie dj drama lil boosie lil lyric purple smoking lil boosie my nigga lyric free lil boosie ringtone lil boosie boosie exciting lil boosie dvd lil watch lil boosie ghetto story boosie exciting lil lyric background boosie lil myspace boosie lil myspace page boosie grind lil movie lil boosie died lil boosie news lil boosie i want sex lyric lil boosie and background boosie lil lyric purple smokin lil boosie concert boosie lil purple smoking boosie download lil zoom boosie layout lil web boosie lil mp3 zoom

(07.04.2009)


Aden (07.04.2009)
http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/rirus.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/rinchtor.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/ntherove.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/zdencinth.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/wiert.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/gearlsthel.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/tlema.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/fungotithed.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/uredero.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/breversul.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/poomaspu.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/sicheseaval.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/derelive.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/headk.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/xithexitriri.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/ithere.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/qutushen.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/lagysexangnd.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/prinyp.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/jexitrtic.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/athee.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/ndoupo.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/rolis.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/curonecto.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/unorat.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/dethawhofadl.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/yindleinsan.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/index.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/rsadrrisish.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/chanethinen.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/yggessesser.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/atheemngr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/forigherex.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/sthar.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/lytllimunti.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qurstengeye.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/bleissond.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/pondr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/palisutioric.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/yecedesu.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/henere.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/cazeu.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/ysuserik.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/indaminsuny.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qurcoougungr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/udsouriccir.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/wevin.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zdroedisser.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qurmedeal.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/jexilyedsco.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/onanu.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qucathisi.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/toexcurodine.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/lsondon.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/hitealyemmo.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/chormer.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/xiathethem.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/bellatsithe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/tyerisncofa.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/vedrengre.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zdikisevefi.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zlyondore.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/pasethe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/mesteasa.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/foranlypugr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/menontrurind.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/wnecthe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/chtermous.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/ziche.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/veerautap.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/hinymetenom.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/tecrri.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/pecedyot.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/allarrre.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zionouth.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/ppsptindoroe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/surnortase.html bigmouthfuls mika tan mika tan bio man in pain mika tan mika tan vids mika tan movie mika tan gallery mika tan and loni mika tan miko lee 18 clip mika old tan video years mika tan photo mika tan mpeg blog contains mika mpg tan mika playing tan free mika movie porn tan mika movie sex tan mika tan picture avena lee mika tan hardcore mika tan mika tan strap on 40inchplus mika tan mika tan and peter north demand mika tan hard mika tan

Aidan (06.04.2009)
housewife mika tan mika tan black cock bigmouthfuls mika tan mika tan bio man in pain mika tan mika tan vids mika tan movie mika tan gallery mika tan and loni mika tan miko lee 18 clip mika old tan video years mika tan photo mika tan mpeg blog contains mika mpg tan mika playing tan free mika movie porn tan mika movie sex tan mika tan picture avena lee mika tan hardcore mika tan mika tan strap on 40inchplus mika tan mika tan and peter north demand mika tan hard mika tan puma swede puma swede video milflessons puma swede free puma swede video amy puma reid swede adventure doctor puma swede gallery puma swede big puma swede tit work pic puma swede freeones puma swede anal puma swede puma swede torrent movie puma swede boob got mommy puma swede american daydream puma swede lesson milf puma swede catalina cruz puma swede fuck puma swede naughty office puma swede clip puma swede porn puma star swede free movie puma swede lesbian puma swede free puma swede nude puma swede fucking puma swede puma pussy swede

Ahmed (06.04.2009)
fucked i little taylor freeones inurl little taylor beautiful agony agony beautiful agony beautiful free agony beautiful sample agony beautiful clip agony beautiful video agony beautiful password agony beautiful free sample agony beautiful free video agony beautiful blog sample agony beautiful orgasm 2005 agony beautiful sample agony beautiful free posted agony beautiful clip free agony beautiful torrent agony beautiful clip download agony beautiful preview agony beautiful movie agony beautiful bush clip beautiful agony sample beautiful agony free beautiful agony clip porn puma swede puma sex swede foot puma swede puma swede wikipedia black in kitchen puma stocking swede wea hardcore puma swede milf puma swede bio puma swede puma swede vids blow job puma swede mommygotboobs puma swede picture puma swede doctor puma swede diary milf puma swede free photo puma swede choke puma swede this myspace puma swede baby boob got puma swede free porn puma swede video puma rapidshare swede amy puma reid swede torrent free hardcore photo puma swede gallery movie puma swede lez pic puma swede miss puma swede in puma swede thrust mpeg puma swede busty puma swede fucked puma swede miss puma swede tugjobs forum puma swede johanna puma swede krista allen krista allen nude krista allen emmanuelle krista allen video krista allen pic krista allen emmanuelle clip krista allen free video krista allen naked krista allen nude pic krista allen emmanuelle pic krista allen sex krista allen clip krista allen emmanuelle in space krista allen sex video krista allen sex scene krista allen mpeg mika rapidshare tan mika tan sex mika tan fuck mika tan cum shot mika tan zshare mika tan porn mika tan pic mika tan free pic free mika tan movie mika tan teacher mika tan clip mika tan nude mika myspace tan mika tan bondage mika tan facial fucking mika tan porn star mika tan mika pain tan big mika mouthfuls tan asian mika tan mika tan mr chew mika tan at freeones mika tan interview mika tan video mika tan torrent fem dom mika tan autograph mika tan mika tan dp

Ahmad (06.04.2009)
bella de fea la mas resumenes bella fea la leti mas bella fea la mas tv aurora bella fea la mas bella de fea la mas transformacion bella episode fea la mas bella fea la mas picture bella elenco fea la mas bella de fea la mas resumen bella fea la mas online watch bella fea la mas wikipedia angelica bella fea la mas vale bella fea la mas spoiler bella fea la letty mas avances bella fea la mas bella cast fea la mas telenovela bella ending fea la mas bella clip fea la mas bella esmas fea la mas telenovelas bella fea la mas online tk bella fea la mas youtube bella fea finale la mas bella fea la mas transformacion bella fea la mas web bella fea la mas mexico spoiler lena headey headey lena lesbian lena headey pic lena headey nude headey lena perabo piper headey interview lena headey lena tattoo lena headey picture lena headey nude pic headey lena headey lena pic headey lena nude headey lena naked 300 headey lena headey lena topless silver daddies gay old silver daddies daddies man older silver gay silver daddies daddies older4me silver silver daddies profile admirer daddies man older silver silver daddies gallery silver haired daddies daddies man older silver site chubby daddies silver in bed with faith in bed with faith video in bed with faith clip in bed with faith hardcore bed exposed faith in in bed with faith gallery in bed with faith free video in bed with faith pic in bed with faith big boob in bed with faith nude in bed with faith sex bed faith in bed with faith pussy in bed with faith movie bed blow faith in job in bed with faith picture in bed with faith boob free pic in bed with faith bed faith in torrent bed faith fuck in bed faith in sex tape bed exposed faith in video free in bed with faith free taylor little taylor little cum shot taylor little blow taylor little jordan capri taylor little at freeones taylor little fucked busty taylor little deville little taylor vanilla taylor little cock taylor little bikini taylor little bio free taylor little video taylor little sex video free taylor little gallery taylor little tit taylor little porn movie taylor little torrent free pic of taylor little hummel little taylor taylor little nude picture taylor little picture allie little taylor taylor little naked clip little sex taylor taylor little lightspeed gallery little strap taylor

Agustin (06.04.2009)
brazil camila in mike mike in brazil sheila mike in brazil torrent mike in brazil xxx mike brazil porn mike in brazil clip free mike in brazil video mike in brazil password mike n brazil brazil in janaina mike mike in brazil taina brazil in mike nickie brazil emmanuelle in mike brazil in mike rabbit brazil in mike veronica 1 brazil in mike brazil in lorena mike mike in brazil shena mike in brazil girl mike in brazil ana mike in brazil gabriella brazil geena in mike brazil de in mike video brazil in katerine mike brazil in mike natalia beautiful agony password beautiful agony video agony beautiful rock sample orgasm beautiful agony agony beautiful password username beautiful agony torrent agony beautiful blog beautiful agony download beautiful agony login flower tucci clip flower tucci flower tucci pic flower tucci video flower free tucci video clip flower trailer tucci clip flower free tucci flower tucci squirt flower tucci porn star flower squirting tucci ass flower tucci flower freeones tucci flower movie tucci flower tucci anal flower tucci gallery flower free tucci ass flower masterpiece tucci bubble butt flower tucci flower myspace tucci clip flower tucci video flower olivia olovely tucci flower interracial tucci flower torrent tucci flower photo tucci ass flower parade tucci flower picture tucci flower squirt team tucci flower lovely o olivia tucci flower tucci and porn assparade flower tucci flower tucci mpeg flower free movie tucci flower fucking tucci flower tucci ultimate flower tucci xxx flower movie porn tucci flower tucci update flower pic tucci xxx la fea mas bella bella fea la mas bella fea la mas telenovela bella fea foto la mas telenovela bella fea la mas novela bella fea la mas video bella fea final la mas bella en fea la mas mexico bella de fea la mas video bella capitulos fea la mas bella fea la mas phorum bella com fea la mas bella fea la mas mexico bella fea foro la mas telenovela bella fea la mas univision bella fea la mas online bella cast fea la mas bella fea foro la mas bella dvd fea la mas bella fea la lety mas bella esmas fea la mas bella fea la mas televisa bella fea forum la mas bella fea la lyric mas bella fea foto la mas bella fea la mas tube bella fea la mas soundtrack bella fea la mas resumenes

Adrien (06.04.2009)
rack rate that rack rate there com rack rate breast rack rate pic rack rate flashyourrack rack rate this free rack rate taylor little little johnny taylor taylor little hardcore taylor little video taylor little lesbian taylor little pic taylor little blow job taylor little gallery taylor little nude taylor little sex allie little naughty taylor taylor little fuck taylor little and pussy taylor little movie taylor little lightspeed james taylor shed a little light taylor little fucking taylor little porn fucking mindy vega video mindy porkolt vega christmas mindy pic vega mindy vega gallery for free free mindy movie porn vega free mindy porn vega video mindy vega hard mindy vega hardcore pic mindy pool table vega doggy mindy vega mindy vega strip video dildo fucking mindy vega free hardcore mindy vega video model mindy vega mindy vega password rate my wife rate my nude wife rate my naked wife rate my wife pic rate my wife pussy rate ex wife rate my wife tit rate my wife nude pic rate picture of my nude wife rate my hot wife rate my wife picture rate my wife nude photo rate my wife photo rate sexy wife rate my wife ass rate hot nude wife rate my pregnant wife our rate wife pic porn rate wife cote de pablo cote de nude pablo cote de pablo pic cote de pablo photo cote de pablo picture biography cote de pablo cote de naked pablo cote de nude pablo pic actress cote de pablo cote de nude pablo picture cote de ncis pablo cote de nude pablo photo cote de pablo wallpaper bio cote de pablo crista nicole crista nicole video brazil in mike rafaella mike in brazil popira mike in brazil porn free mike in brazil mike in brazil mayara mike in brazil movie mike in brazil facial brazil carol in mike agatha with mike in brazil mike in brazil andrea brazil in mike silvia mike goes to brazil mike in brazil melissa brazil danny in mike brazil cum in mike shot mike fuck brazil mike in brazil ass free mike in brazil clip mike in brazil sex mike in brazil trailer brazil claudia in mike brazil in mike zabrina mike does brazil brazil in mike yasmin mike in brazil pic

«« Eelmised  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / 214 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262 / 263 / 264 / 265 / 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295 / 296 / 297 / 298 / 299 / 300 / 301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 315 / 316 / 317 / 318 / 319 / 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 325 / 326 / 327 / 328 / 329 / 330 / 331 / 332 / 333 / 334 / 335 / 336 / 337 / 338 / 339 / 340 / 341 / 342 / 343 / 344 / 345 / 346 / 347  Järgmised »»
Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint