Inimlikkus on loomalikkus

Tanel TammetPealkiri ei tähenda siin, et mehed on sead, inimene on lihtsalt üks loom või mõnda muud intrigeerivat pseudo-käibetõde.
Ma ei kahtle, et kuigi inimene on küll loom, pole ta mitte lihtsalt üks loom, vaid midagi palju enamat, kui meie armsad sugulased koerad, sead ja lambad.
Kirjutan hoopis sellest, et kui keegi kasutab sõna "inimlikkus" või "inimeseks olemine", siis tähendab see eeskätt "loomalikkust" ja "loomaks olemist", ning inimesele eriomast ei peeta üldiselt "inimlikuks".
Ühest küljest räägin lihtsalt inimlikkuse-sõna tähendusest, teisest küljest aga ei ole tegemist mitte mõne suvalise, neutraalse sõnaga. Ilmselt ütleb see, mida inimesed "inimlikkuse" all enamasti silmas peavad, ühtteist olulist meie mõtlemise ja tundmuste kohta.

Mistahes asjade või nähtuste liike ja tüüpe määratlevate sõnade täpne defineerimine on - vastupidi koolist meelde jäävale – üldjuhul võimatu. Seepärast ei püüa ma kuidagi defineerida inimeseks olemist a la "inimene on kahel jalal kõndiv karvutu ja sulgedeta elukas" (teadupärast sobib selle "definitsiooni" all kitkutud kana): meil ei ole kuidagi vaja inimest defineerida, sest ise inimesed olles oleme selle toreda liigiga liigagi tuttavad.
Vahetevahel loen või kuulen intervjuudest, kuidas emad ütlevad lapse kohta: "peaasi, et kasvaks inimene". Ilmselt peavad nad inimlikkuse all silmas midagi positiivset, midagi, mis mõnes inimeses avaldub vähem ja mõnes rohkem.
Mida mõeldakse, kui kasutatakse sõna "inimlik"? Mõnes eriolukorras ja veidriku suust kõlades võib see tähendada mida iganes, kuid  levinud tähendus sisaldab umbes midagi taolist: "emotsionaalne, mõistev, kaasatundlik, seltsiv, levinud rõõme nautiv, hea ühiskonnaliige". Inimlikkuse-sõna on õrnalt seotud humanismi-sõnaga, mis väga üldises mõttes tähendab igasugust filosoofiat, mis tähtsustab inimese heaolu ja väärikust.
Kumb oli inimlikum, kas Hitler või Stalin? Kas naised on inimlikumad kui mehed? Kas kääbik Frodo oli inimlikum, kui haldjas Galadriel?

Inimlikkuse-sõna on kindlasti esmajoones seotud positiivsete, soojade, ühiskonna- ja perekesksete väärtustega. Külmus, jõhkrus, kalkuleerimine, fanatism, entsüklopeedilised teadmised ja hull geniaalsus võivad küll olla inimeste omadused, kuid mitte "inimlikud" omadused.
Downi tõbi on levinud kaasasündinud geenihäire, mille üheks sümptomiks on väga madal IQ. Downitõbised suudavad siiski edukalt suhelda, ning nendega kokkupuutunud teavad, et tegu on enamasti väga suhtlemisaltide, sõbralike ja mingis veidras mõttes eriti "inimlike" inimestega.
Pange nüüd tähele, et needsamad inimlikkuse-sõna soojad väärtused on omased kõigile kõrgematele karjaloomadele. Huntidele, koertele, sigadele, ahvidest rääkimata. Kõik need loomad on emotsionaalsed ja suhtlusaltid (pean siin silmas karjasiseseid suhteid, mitte suhet lõunasöögiks olevasse saaklooma).
Neil on kõigil oma isiksus, nad tunnevad üksteist hästi, saavad üksteisest aru, tunnevad kaasa ning elavad üldse aktiivset seltsielu. Nii koerad, hundid kui ahvid naeratavad üksteisele. Nad urisevad üksteise peale. Nad nutavad ja uluvad. Nad aitavad üksteist, konkureerivad ja tunnevad nii suuri rõõme kui kaotusvalu.
Kõik loomad ei ole inimlikud. Primitiivsemad liigid - hiired jne – ei ole piisavalt intelligentsed, ning osa loomaliike - näiteks karud – ei ole karjaloomad, vaid üksi hulkujad. Nad ei suhtle omavahel kuigi aktiivselt, nende näos ei ole miimikat. 

Emased on alati inimlikumad, sest - paratamatult - suhtlevad nad lastega ning mõjutavad - osadel liikidel - isast ennast abistama ajal, kui lapsed on väikesed. Emaste sotsiaalne kompetents peab olema suurem.
Emotsioonide, suhtlusoskuste ja soojade väärtuste üdlevimine suurte  karjaloomade seas on  igati ootuspärane, sest ka inimliigi ürgseks  põhiolemuseks on ju olla karjaloom suurte kõigesööjate karjas.
Sealt, inimese loom-eellastelt, läbi viimase sajatuhande aasta "kaasaegse inimese" küti-korilase perioodi siiani, tulevad meie aju ja sotsiaalse korralduse ning suhtlemise alustalad, ühised teiste kõrgemate karjaloomadega, põhimõtteliselt needsamad praegugi.
Niisiis, öeldes "inimlik", mõeldakse esmajoones inimese ürgset, sotsiaalset alus-loomust. See tähendab, mõeldakse loomalikkust.

Arvamus, et tugevad, kõikehaaravad emotsioonid on tõelise, mitte-loomaliku inimlikkuse osad, on väga kahtlase väärtusega. Tõepoolest, intensiivsed emotsioonid - kirg, armastus, vihkamine, surmahirm - jätavad kogejale sügava mulje. Nad saavad inimesest  üleni jagu, haaravad ta oma kontrolli alla, mõjutavad tema mõtlemist ja füüsist. Jääb mulje, et tegemist on millegi  suurejoonelisega.
Kaldun arvama, et tegelikkus on vastupidine: intensiivsed emotsioonid on sellepärast nii võimsad ja efektsed, et nad on ürgsed primitiivsed mehhanismid, arenenud nimelt  kontrolli üle võtma. Nad on nagu varuventiilid ja häireseadmed, mis eriolukordades igapäevarezhiimi katkestavad ja ajutegevuse
kiirelt ümber suunavad. Valu on samasugune mehhanism, kuidveel ürgsem ja tugevam.
Tugevad emotsioonid funktsioneerivad nagu pudel viina:  kui te pudeli endale sisse kallate, siis kogete harilikust kaine-olekust hoopis erinevaid, hoopis võimsamaid elamusi. Alkohol saab teist lihtsalt üleni jagu. Viinauimas tundub inimesele tihti, et ta kogeb midagi suurejoonelist, mõistab äkitselt kõike jne jne. Samas ei arva enamik inimesi, et  alkohol ja selle tekitatud elamused oleks hästi uhke ja keeruline värk, midagi, mis on inimeseks oleku jaoks tähtis ja eristaks meid loomadest.

Analoogia tugevdamiseks tasub meenutada, et intensiivsed emotsioonid on komplekssed psühhofüsioloogilised protsessid, mille käigus - muuhulgas - nõristub verre morfiinitaolisi ühendeid, täpselt nagu tugev füüsiline pingutus toob kaasa morfiinilaadsete ainete nõristumise ja mõnutunde. Efektide intensiivsus on erinev, sest inimesed "kannavad" erinevalt.
Pole mingit lootust suure tahtepingutusega ennast kainena hoida.
Kuigi ajutegevuse põhiosad - ütleksin, loomuliku olemise viis üldse - on inimesel analoogiline teiste kõrgemate karjaloomadega, on kahtlemata olemas ka suur erinevus.
Selleks on - mõistagi - keelekasutus ja võime abstraktselt mõelda. Olen üpris veendunud, et neid kahte ei saa lahutada, st nad on arenenud koos ja üksteist võimendades, ning ühte ei saa päriselt olla teiseta. On küll olemas inimesi, kes kas sünnipäraselt või ajukahjustuse tagajärjel ei suuda rääkida või hästi lugeda või kõnest aru saada,  kuid kui nende mõtlemisvõime ja soov suhelda on alles,
siis on alati olemas viis, kuidas nendega mingis keerukas märgikeeles suhelda.
Püüdes mõelda asjadele, mis on ainult inimesele loomuomased, ei tule mul pähe midagi peale keele, abstraktse mõtlemise, võime abstraktsioone õppida, kunstitegemise, religiooni. Lõppkokkuvõttes taanduvad  õppimisvõime, kunstitegemine ja religioon sellelesamale abstraktse mõtlemise võimele.
Kunstitegemine on keerukas kombinatsioon sotsiaalse kontrolliga seotud emotsioonidest ja keelemehhanismidest, ning religioon on kombinatsioon abstraktsioonidest ja mitmesugustest emotsionaalsetest taustmehhanismidest. Kuna emotsionaalsed mehhanismid ise ei erista inimest, ning ka sabaliputamine, haugatused jms on keel - kuid mitte abstraktne - siis jääb ainsaks puhtaks  inimese eripäraks abstraktsioonivõime.
Öeldes "inimlikkus" ei mõelda sellega abstraktset mõtlemist. Mida keerulisemad ja sügavamad on abstraktsioonid, seda vähem tunduvad nad inimlikud, pigem tekitavad võõristust.
Fanaatiline omaette mõtisklev matemaatik ei ole just inimlikkuse etalon selle sõna harilikus tähenduses. Igasugune külm planeerimine ja Macchiavellilik ettekalkuleerimine tundub pisut hirmuäratav ja võõristav. Jõhker börsihai on pigem inimlikkuse vastand.

See artikkel siin ei ole samuti kuigi "inimlik", ning ükski enesest lugupidav kõmuleht - orienteerudes ausalt inimlikku huvi pakkuvatele teemadele - taolisi artikleid ei avalda. Õnnetused, lotovõidud,  sotsiaalne värk ja iidolid tekitavad emotsioone, ei vaja eriti abstraktsioone, ning on sellena inimlikud.
Kas miski on abstraktne või konkreetne ja käegakatsutav, ei ütle veel midagi tema keerukuse kohta. Ükski robot ei suuda läbi metsa sörkida: see nõuab võimast aju. Jänese aju ongi võimsam, kui mistahes kaasaegne arvuti. Abstraktsioonide maailm on samamoodi kirju:  osa asju - näiteks suurte arvudega rehkendamine - on objektiivselt triviaalsed (inimmõistusele samas rasked), osa aga objektiivselt  keerulised. Metsalisele on nad kõik võõrad.
Ja ega inimene olegi väga hea mõtleja. Tema mõtlemisvõime on fokuseerunud igapäevase keelekasutusega seotud praktilistele asjadele. Abstraktset mõtlemist tuleb läbi kooli ja ülikooli  pikalt harjutada, ning kuigi see asja veidi parandab, ei ole  tulemused enamasti kuigi hiilgavad.
Evolutsiooni produktina on inimeses domineerimas tema ürgne loomalik olemus, mida üldiselt käsitletaksegi inimlikkusena. Tõeline inimlikkus on külm ja võõristav.
Nimi:    
E-mail: 

Kommentaar:


Ahmad (07.04.2009)
francine dee hardcore francine dee hot francine dee new pic francine dee nude pic francine dee freeones francine dee naked midwest mandy karupsha midwest mandy nude midwest mandy blow job midwest mandy torrent lil boosie lil boosie lyric lil boosie bad azz boosie lil zoom lil boosie picture rapper lil boosie lil boosie video lil boosie bad ass boosie lil video zoom lil boosie song new lil boosie lyric lil boosie and webbie lil boosie new album boosie joc lil lyric yung zoom boosie joc lil video yung zoom boosie joc lil yung 2 azz bad boosie lil vol boosie lil lyric zoom lil boosie music boosie joc lil young boosie it lil lyric off set lil boosie dvd rapper lil boosie picture lil 39 boosie boosie ft joc lil yung azz bad boosie dvd lil lil boosie pic lil boosie mixtape boosie by lil lyric zoom lil boosie album baby boosie lil momma mp3 lil boosie and webbie web site new lil boosie cd boosie feat joc lil yung boosie lil myspace listen to lil boosie music webbie lil boosie picture boosie by lil zoom lil boosie ringtone boosie ft joc lil young new lil boosie lil boosie baton rouge rapper boosie joc lil video young zoom lil boosie dead lil boosie web site trill entertainment lil boosie crazy train by ozzy osbourne ozzy osborne crazy train crazy train ringtone crazy train music video ozzy osbourne crazy train mp3 crazy train live crazy frog train crazy train guitar chord lil john crazy train crazy train midi bullet crazy train valentine crazy train download crazy train guitar ozzy crazy train mp3 guitar tab crazy train solo crazy train by ozzy crazy train cover crazy train instrumental zakk wylde crazy train ozzy ozborn crazy train free crazy train tab ozzy osborn crazy train crazy free osbournes ozzy train crazy train guitar solo mark dalton mark dalton zeb atlas mark dalton pic dalton dudetube mark mark dalton gay mark dalton video mark dalton muscle mark dalton clip mark dalton nude mark dalton gallery mark dalton video clip mark dalton porn star blog dalton mark pic mark dalton xxx mark dalton porn mark dalton movie mark dalton site myspace mark dalton body builder mark dalton picture dalton groups.msn mark site

Agustin (07.04.2009)
kay lorelei parker kay parker free porn kay parker adult movie kay parker free picture kay parker honey wilder kay parker vids francine dee free gallery francine dee fuck francine dee asiansexexpress francine dee wallpaper dee francine free gallery picture francine dee lesbian francine dee movie blog dee francine francine dee download video francine dee torrent dee francine rapidshare francine dee tit free francine dee francine dee mpeg francine dee blow job francine dee fucking francine dee image dee francine dee francine pic dee francine nude clip dee francine video dee francine video dee francine free pic dee francine gallery dee francine naked dee francine picture blind date dee francine dee francine porn dee forum francine dee francine sex dee francine nude pic dee francine pussy dee francine wallpaper dee francine hardcore dee francine fuck dee francine lesbian dee francine free video asiansexexpress dee francine dee francine movie dee francine photo dee francine fucking dee francine free movie dee francine gallery nude dee francine model dee dvd francine clip dee francine bikini dee francine dee francine free dee francine thread dee francine jpg kay parker taboo dvd health spa kay parker kay parker poster kay parker tomboy kay parker naked groups.msn kay parker site taboo 4 kay parker kay parker nude pic kay parker fucking kay parker online movie kay parker retro active kay parker web site kay parker free video clip kay parker biography kay parker image foto kay parker index kay parker kay parker milf hunter kay parker nude photo de foto kay parker yahoo group kay parker picture of taboo with kay parker kay parker bio kay parker nude picture 1 in kay parker taboo kay parker picture sex taboo kay parker filmography milf kay parker kay parker sample seka kay parker francine dee francine dee video francine dee pic francine dee photo francine dee free video francine dee nude francine dee video clip francine dee forum free pic of francine dee francine dee gallery francine dee porn francine dee sex francine dee pussy francine dee clip

Adrien (07.04.2009)
by fergie glamorous video fergie glamorous listen by fergie glamorous ludacris lyric by fergie glamorous listen code fergie glamorous music myspace fergie glamorous myspace fergie glamorous ludacris fergie glamorous ludacris lyric by fergie ft glamorous ludacris fergie glamorous life code fergie glamorous music video feat fergie glamorous ludacris code fergie glamorous myspace video fergie glamorous mp3 code fergie glamorous myspace fergie ft glamorous ludacris download fergie glamorous fergie glamorous youtube fergie glamorous myspace video fergie ft glamorous ludacris lyric download fergie glamorous mp3 download fergie glamorous video feat fergie glamorous ludacris lyric fergie glamorous myspace song fergie glamorous mtv fergie glamorous song fergie glamorous tube by fergie glamorous lyric song download fergie free glamorous fergie glamorous listen ludacris code fergie glamorous music myspace vide fergie glamorous ringtone fergie g glamorous l lyric fergie glamorous life lyric fergie glamorous music myspace chart fergie glamorous by dutchess fergie glamorous listen by fergie glamorous song fergie glamorous lyric song chart fergie glamorous radio fergie glamorous text kay parker taboo kay parker kay parker pic free kay parker free kay parker movie kay parker free clip kay parker free pic 1 free kay parker taboo kay parker taboo pic kay parker movie kay parker picture clip download kay mov parker taboo downloud kay parker taboo 2 kay parker kay parker nude kay parker free video kay parker porn star taboo 3 kay parker kay parker clip download taboo kay parker kay parker gallery download free kay parker picture kay parker torrent kay parker private teacher kay parker photo kay parker porn kay parker dvd download movie taboo kay parker kay parker taboo movie kay parker video clip free kay parker mpeg kay parker mpeg kay parker video download free kay parker sample taboo wm kay parker rapidshare taboo 2 kay parker dvd kay parker net kay parker taboo clip classic porn kay parker kay movie parker planetsuzy kay parker free download kay parker movie clip kay parker in taboo kay parker retro kay taylor parker download kay moviez parker kay parker at freeones kay parker taboo trailer kay parker sample taboo find picture of kay parker classic porn star kay parker download xxx kay parker kay parker collection kay parker free taboo trailer actress kay parker kay parker trailer kay parker fan club free porn movie of kay parker free nude kay parker pic

Adriel (07.04.2009)
lia 19 pic lia 19 shower lia 19 gallery 19 angel ann lia 19 alison angel lia 19 allison angel fiona lia luv misty stu lia 19 video free adventure busty eva adventure busty torrent adventure busty miriam adventure busty janet adventure busty doctor adventure busty jeny adventure big busty adventure busty terry adventure anal busty adventure busty simona adventure busty com busty adventure big busty adventure kristina and busty adventure busty ass adventure busty adventure seda adventure busty liana adventure busty kate adventure busty jane adventure busty lisa love adventure busty ladia adventure busty jessica adventure blonde busty adventure busty martina adventure anastasia busty adventure busty ester busty adventure mandy busty adventure michaela busty adventure com adventure busty darling jane busty adventure jules busty adventure lenka brenda busty adventure busty adventure password busty adventure angel dark adventure anna busty busty adventure sex adventure busty janet seda adventure busty suzi ice la fox fox ice la zshare free ice la fox video ice la fox pic ice la fox video download fox ice la zshare ice la fox photo ice la fox porn star anal fox ice la ice la fox movie ice la fox dvd ice la fox ass american fox ice la zshare ice de la fox free ice la fox ice la fox porn fox hoodhunter ice la fox ice la wmv zshare ice la fox picture ice la fox and mandingo assparade ice la fox freeones ice la fox fox ice la myspace ice la fox free movie fox ice la wikipedia ice la fox porn clip fox ice la torrent ice la fox bio ice la fox rebecca ice la fox and fire ice la fox fucking ice la fox gallery ice la fox booty ice la fox free clip ass fox ice la parade ice la fox clip ice la fox video clip 40 fox ice inch la plus damaged fox ice la adultery fox ice la latin biggz fox ice la mr assparade fox ice kimosabi.en.wanadoo.es ass fox ice la latin wild fergie glamorous fergie glamorous lyric by fergie glamorous by fergie glamorous music video fergie glamorous video by fergie glamorous lyric fergie glamorous music video code fergie glamorous video by dutchess fergie glamorous lyric dutchess fergie glamorous lyric fergie flossy glamorous lyric

Adrian (07.04.2009)
free midwest mandy pic midwest mandy pussy midwest mandy fucked midwest mandy fucking midwest mandy lesbian midwest mandy fuck midwest mandy gallery boosie it lil off set boosie joc lil yung zoom lil boosie badazz boosie feat joc lil young new lil boosie video azz bad boosie lil mixtape lil boosie badass lil boosie bad azz cd lil boosie ratchet boosie by lil video zoom boosie joc lil young zoom lil boosie photo listen to lil boosie lil boosie music video boosie lil music video zoom album azz bad boosie lil boosie lil video watch zoom lil boosie cd photo of lil boosie webbie boosie layout lil myspace lil boosie biography 2 azz bad boosie lil lyric vol trill ent lil boosie boosie layout lil boosie lil movie listen to lil boosie song 2006 album boosie lil new lil boosie bad azz lyric lil boosie com boosie lil new video zoom boosie distant lil lover lyric boosie dvd lil new lil boosie cds lil boosie bad a lil boosie official web site listen to lil boosie music free boosie im lil lyric mad boosie feat joc lil yung zoom boosie lil space boosie ft joc lil yung zoom lil boosie gangsta music lyric boosie distant lil lover boosie lil song zoom boosie code lil street lil boosie song lyric download lil boosie lil boosie bad ass mixtape beat boosie it lil lyric up boosie lil music rapper boosie domain lil myspace babygotboobs shyla stylez free shyla stylez vids shyla stylez dvd shyla stylez porn shyla stylez fucking shyla stylez interracial free shyla stylez pic plaything shyla stylez myspace shyla stylez office shyla stylez lesbian shyla stylez shyla stylez vids housewife shyla stylez forum shyla stylez interview with shyla stylez peter north and shyla stylez shyla stylez tit work sharing shyla stylez wife shyla stylez web site shyla stylez official shyla stylez picture fucked shyla stylez naked shyla stylez shyla stylez work shyla stylez escort shyla stylez facial big shyla stylez tit shyla stylez pic nude boob shyla stylez shyla stylez free clip shyla stylez official site rar shyla stylez board freeones shyla stylez doctor shyla stylez shyla stylez fuck porn shyla stylez video posing shyla stylez crew shyla stylez vip free gallery shyla stylez shyla stylez trailer lia 19 lia 19 video lia 19 movie

Adonis (07.04.2009)
christmas shyla stylez bustyz shyla stylez free gardener shyla stylez video photo shyla stylez booty onion shyla stylez shyla stylez video clip shyla stylez mpeg free gallery puma swede porn puma swede puma sex swede foot puma swede puma swede wikipedia black in kitchen puma stocking swede wea hardcore puma swede milf puma swede bio puma swede puma swede vids blow job puma swede mommygotboobs puma swede picture puma swede doctor puma swede diary milf puma swede free photo puma swede choke puma swede this myspace puma swede baby boob got puma swede free porn puma swede video puma rapidshare swede amy puma reid swede torrent free hardcore photo puma swede gallery movie puma swede lez pic puma swede miss puma swede in puma swede thrust mpeg puma swede busty puma swede fucked puma swede miss puma swede tugjobs forum puma swede johanna puma swede krista allen krista allen nude krista allen emmanuelle krista allen video krista allen pic krista allen emmanuelle clip krista allen free video krista allen naked krista allen nude pic krista allen emmanuelle pic krista allen sex krista allen clip krista allen emmanuelle in space krista allen sex video krista allen sex scene krista allen mpeg krista allen video clip tiny angels art tiny angel laika tiny angels calendar tiny angels nymphets tiny video angels tiny angels gallery tiny little angels tiny angels top 50 tiny angel model photography tiny angels art gallery angel hentai tiny tiny angels 11 17 orbita starmedia tiny angels tiny angel zde tiny angels pussy tiny angels pic nude preteen tiny angels tiny angels sex tiny teen angels tiny angels girl tiny angels nude art tiny angels modell gallery angel christmas joy song tiny orbita tiny angels tiny angels photography under 18 angel anime hentai tiny tiny angels starmedia tiny angels top 50 photography angel orbita.starmedia tiny 50 angel photomodels tiny top tiny angel gallery girl angel hentai manga tiny angel lolicon tiny tiny angels naked tiny angels nude photography midwest mandy midwest mandy pic midwest mandy hardcore free midwest mandy video midwest mandy video midwest mandy sex free midwest mandy midwest mandy movie

Adolfo (07.04.2009)
lil boosie new song did lil boosie die lil boosie mp3 lil boosie bio kimberly holland holland kimberly holland kimberly pic holland kimberly video holland kimberly nude free holland kimberly pic holland kimberly naked holland kimberly pic porn holland kimberly nude pic holland kimberly pic playboy holland kimberly playboy gallery holland kimberly holland kimberly playmate holland kimberly picture busty holland kimberly holland kimberly wallpaper holland kimberly pic playmate holland kimberly photo holland kimberly pussy kimberly holland pic kimberly holland video kimberly holland nude kimberly holland naked nude pic of kimberly holland playboy kimberly holland pic kimberly holland playboy kimberly holland gallery kimberly holland playmate kimberly holland picture kimberly holland wallpaper kimberly holland playmate pic kimberly holland photo holland kimberly nude video jeffree star jeffree lyric star biography jeffree star cream ice jeffree lyric star jeffree lyric plastic star surgery jeffree star myspace jeffree layout myspace star jeffree layout star jeffree light lyric off star turn cha dont jeffree lyric star jeffree star wikipedia boy jeffree lyric star straight by cream ice jeffree lyric star jeffree music star jeffree star toronto jeffree star picture jeffree make star up without charlotte good jeffree star cunt jeffree lyric star want we jeffree make no star up jeffree purevolume star bio jeffree star domain jeffree myspace star davey havok jeffree star jeffree mp3 star jeffree plastic star surgery download jeffree star jeffree star who jeffree pic star jeffree lyric myspace star jeffree shirt star jeffree lindsay lohan star cd jeffree star busty adventures adventure busty adventure busty seda adventure busty kristina adventure busty kristi adventure busty jules group yahoo mark dalton dalton gallery gay mark shyla stylez shyla stylez movie shyla stylez pic benz nikki shyla stylez shyla stylez free shyla stylez at freeones shyla stylez free movie big shyla stylez tit work shyla stylez video free shyla stylez video adventure doctor shyla stylez baby boob got shyla stylez shyla stylez porn star shyla stylez clip fucked getting shyla stylez shyla stylez torrent nude shyla stylez shyla stylez gallery rapidshare shyla stylez shyla stylez anal shyla stylez hardcore big dick mr shyla stylez

Aditya (07.04.2009)
puma swede puma swede video milflessons puma swede free puma swede video amy puma reid swede adventure doctor puma swede gallery puma swede big puma swede tit work pic puma swede freeones puma swede anal puma swede puma swede torrent movie puma swede boob got mommy puma swede american daydream puma swede lesson milf puma swede catalina cruz puma swede fuck puma swede naughty office puma swede clip puma swede porn puma star swede free movie puma swede lesbian puma swede free puma swede nude puma swede fucking puma swede krista allen photo krista allen clip download krista allen lesbian krista allen in emmanuelle krista allen movie clip allen celebrity clip emmanuelle krista krista allen emmanuelle video krista allen gallery krista allen picture krista allen sex clip allen brian krista george clooney and krista allen allen krista rapidshare krista allen emmanuelle video clip actress allen krista pic krista allen emanuelle krista allen nude movie krista allen playboy krista allen wallpaper actress krista allen krista allen porn star krista allen free nude video imdb krista allen krista allen free nude pic krista allen emmanuelle free clip free krista allen movie krista allen nude free krista allen nude clip krista allen nude picture krista allen movie sex krista allen sex pic krista allen poster krista allen download krista allen hardcore krista allen workout krista allen nude video krista allen pussy krista allen desnuda krista allen freeones free krista allen clip krista allen raven krista allen emmanuelle in bath tub allen emmanuelle krista mpeg krista allen having sex krista allen torrent krista allen moritt krista allen celebflix allen in krista nude krista allen emmanuel krista allen filmography boosie lil rapper zoom lil boosie death boosie dj drama lil boosie lil lyric purple smoking lil boosie my nigga lyric free lil boosie ringtone lil boosie boosie exciting lil boosie dvd lil watch lil boosie ghetto story boosie exciting lil lyric background boosie lil myspace boosie lil myspace page boosie grind lil movie lil boosie died lil boosie news lil boosie i want sex lyric lil boosie and background boosie lil lyric purple smokin lil boosie concert boosie lil purple smoking boosie download lil zoom boosie layout lil web boosie lil mp3 zoom

(07.04.2009)


Aden (07.04.2009)
http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/rirus.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/rinchtor.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/ntherove.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/zdencinth.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/wiert.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/gearlsthel.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/tlema.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/fungotithed.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/uredero.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/breversul.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/poomaspu.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/sicheseaval.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/derelive.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/headk.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/xithexitriri.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/ithere.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/qutushen.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/lagysexangnd.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/prinyp.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/jexitrtic.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/athee.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/ndoupo.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/rolis.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/curonecto.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/unorat.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/dethawhofadl.html http://teen-lia.rylyfb.orge.pl/yindleinsan.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/index.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/rsadrrisish.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/chanethinen.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/yggessesser.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/atheemngr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/forigherex.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/sthar.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/lytllimunti.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qurstengeye.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/bleissond.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/pondr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/palisutioric.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/yecedesu.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/henere.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/cazeu.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/ysuserik.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/indaminsuny.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qurcoougungr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/udsouriccir.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/wevin.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zdroedisser.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qurmedeal.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/jexilyedsco.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/onanu.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/qucathisi.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/toexcurodine.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/lsondon.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/hitealyemmo.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/chormer.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/xiathethem.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/bellatsithe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/tyerisncofa.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/vedrengre.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zdikisevefi.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zlyondore.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/pasethe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/mesteasa.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/foranlypugr.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/menontrurind.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/wnecthe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/chtermous.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/ziche.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/veerautap.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/hinymetenom.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/tecrri.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/pecedyot.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/allarrre.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/zionouth.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/ppsptindoroe.html http://dee-francine.rylyfb.orge.pl/surnortase.html bigmouthfuls mika tan mika tan bio man in pain mika tan mika tan vids mika tan movie mika tan gallery mika tan and loni mika tan miko lee 18 clip mika old tan video years mika tan photo mika tan mpeg blog contains mika mpg tan mika playing tan free mika movie porn tan mika movie sex tan mika tan picture avena lee mika tan hardcore mika tan mika tan strap on 40inchplus mika tan mika tan and peter north demand mika tan hard mika tan

«« Eelmised  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / 214 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262 / 263 / 264 / 265 / 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295 / 296 / 297 / 298 / 299 / 300 / 301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 315 / 316 / 317 / 318 / 319 / 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 325 / 326 / 327 / 328 / 329 / 330 / 331 / 332 / 333 / 334 / 335 / 336 / 337 / 338 / 339 / 340 / 341 / 342 / 343 / 344 / 345 / 346 / 347 / 348 / 349  Järgmised »»
Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint