Inimlikkus on loomalikkus

Tanel TammetPealkiri ei tähenda siin, et mehed on sead, inimene on lihtsalt üks loom või mõnda muud intrigeerivat pseudo-käibetõde.
Ma ei kahtle, et kuigi inimene on küll loom, pole ta mitte lihtsalt üks loom, vaid midagi palju enamat, kui meie armsad sugulased koerad, sead ja lambad.
Kirjutan hoopis sellest, et kui keegi kasutab sõna "inimlikkus" või "inimeseks olemine", siis tähendab see eeskätt "loomalikkust" ja "loomaks olemist", ning inimesele eriomast ei peeta üldiselt "inimlikuks".
Ühest küljest räägin lihtsalt inimlikkuse-sõna tähendusest, teisest küljest aga ei ole tegemist mitte mõne suvalise, neutraalse sõnaga. Ilmselt ütleb see, mida inimesed "inimlikkuse" all enamasti silmas peavad, ühtteist olulist meie mõtlemise ja tundmuste kohta.

Mistahes asjade või nähtuste liike ja tüüpe määratlevate sõnade täpne defineerimine on - vastupidi koolist meelde jäävale – üldjuhul võimatu. Seepärast ei püüa ma kuidagi defineerida inimeseks olemist a la "inimene on kahel jalal kõndiv karvutu ja sulgedeta elukas" (teadupärast sobib selle "definitsiooni" all kitkutud kana): meil ei ole kuidagi vaja inimest defineerida, sest ise inimesed olles oleme selle toreda liigiga liigagi tuttavad.
Vahetevahel loen või kuulen intervjuudest, kuidas emad ütlevad lapse kohta: "peaasi, et kasvaks inimene". Ilmselt peavad nad inimlikkuse all silmas midagi positiivset, midagi, mis mõnes inimeses avaldub vähem ja mõnes rohkem.
Mida mõeldakse, kui kasutatakse sõna "inimlik"? Mõnes eriolukorras ja veidriku suust kõlades võib see tähendada mida iganes, kuid  levinud tähendus sisaldab umbes midagi taolist: "emotsionaalne, mõistev, kaasatundlik, seltsiv, levinud rõõme nautiv, hea ühiskonnaliige". Inimlikkuse-sõna on õrnalt seotud humanismi-sõnaga, mis väga üldises mõttes tähendab igasugust filosoofiat, mis tähtsustab inimese heaolu ja väärikust.
Kumb oli inimlikum, kas Hitler või Stalin? Kas naised on inimlikumad kui mehed? Kas kääbik Frodo oli inimlikum, kui haldjas Galadriel?

Inimlikkuse-sõna on kindlasti esmajoones seotud positiivsete, soojade, ühiskonna- ja perekesksete väärtustega. Külmus, jõhkrus, kalkuleerimine, fanatism, entsüklopeedilised teadmised ja hull geniaalsus võivad küll olla inimeste omadused, kuid mitte "inimlikud" omadused.
Downi tõbi on levinud kaasasündinud geenihäire, mille üheks sümptomiks on väga madal IQ. Downitõbised suudavad siiski edukalt suhelda, ning nendega kokkupuutunud teavad, et tegu on enamasti väga suhtlemisaltide, sõbralike ja mingis veidras mõttes eriti "inimlike" inimestega.
Pange nüüd tähele, et needsamad inimlikkuse-sõna soojad väärtused on omased kõigile kõrgematele karjaloomadele. Huntidele, koertele, sigadele, ahvidest rääkimata. Kõik need loomad on emotsionaalsed ja suhtlusaltid (pean siin silmas karjasiseseid suhteid, mitte suhet lõunasöögiks olevasse saaklooma).
Neil on kõigil oma isiksus, nad tunnevad üksteist hästi, saavad üksteisest aru, tunnevad kaasa ning elavad üldse aktiivset seltsielu. Nii koerad, hundid kui ahvid naeratavad üksteisele. Nad urisevad üksteise peale. Nad nutavad ja uluvad. Nad aitavad üksteist, konkureerivad ja tunnevad nii suuri rõõme kui kaotusvalu.
Kõik loomad ei ole inimlikud. Primitiivsemad liigid - hiired jne – ei ole piisavalt intelligentsed, ning osa loomaliike - näiteks karud – ei ole karjaloomad, vaid üksi hulkujad. Nad ei suhtle omavahel kuigi aktiivselt, nende näos ei ole miimikat. 

Emased on alati inimlikumad, sest - paratamatult - suhtlevad nad lastega ning mõjutavad - osadel liikidel - isast ennast abistama ajal, kui lapsed on väikesed. Emaste sotsiaalne kompetents peab olema suurem.
Emotsioonide, suhtlusoskuste ja soojade väärtuste üdlevimine suurte  karjaloomade seas on  igati ootuspärane, sest ka inimliigi ürgseks  põhiolemuseks on ju olla karjaloom suurte kõigesööjate karjas.
Sealt, inimese loom-eellastelt, läbi viimase sajatuhande aasta "kaasaegse inimese" küti-korilase perioodi siiani, tulevad meie aju ja sotsiaalse korralduse ning suhtlemise alustalad, ühised teiste kõrgemate karjaloomadega, põhimõtteliselt needsamad praegugi.
Niisiis, öeldes "inimlik", mõeldakse esmajoones inimese ürgset, sotsiaalset alus-loomust. See tähendab, mõeldakse loomalikkust.

Arvamus, et tugevad, kõikehaaravad emotsioonid on tõelise, mitte-loomaliku inimlikkuse osad, on väga kahtlase väärtusega. Tõepoolest, intensiivsed emotsioonid - kirg, armastus, vihkamine, surmahirm - jätavad kogejale sügava mulje. Nad saavad inimesest  üleni jagu, haaravad ta oma kontrolli alla, mõjutavad tema mõtlemist ja füüsist. Jääb mulje, et tegemist on millegi  suurejoonelisega.
Kaldun arvama, et tegelikkus on vastupidine: intensiivsed emotsioonid on sellepärast nii võimsad ja efektsed, et nad on ürgsed primitiivsed mehhanismid, arenenud nimelt  kontrolli üle võtma. Nad on nagu varuventiilid ja häireseadmed, mis eriolukordades igapäevarezhiimi katkestavad ja ajutegevuse
kiirelt ümber suunavad. Valu on samasugune mehhanism, kuidveel ürgsem ja tugevam.
Tugevad emotsioonid funktsioneerivad nagu pudel viina:  kui te pudeli endale sisse kallate, siis kogete harilikust kaine-olekust hoopis erinevaid, hoopis võimsamaid elamusi. Alkohol saab teist lihtsalt üleni jagu. Viinauimas tundub inimesele tihti, et ta kogeb midagi suurejoonelist, mõistab äkitselt kõike jne jne. Samas ei arva enamik inimesi, et  alkohol ja selle tekitatud elamused oleks hästi uhke ja keeruline värk, midagi, mis on inimeseks oleku jaoks tähtis ja eristaks meid loomadest.

Analoogia tugevdamiseks tasub meenutada, et intensiivsed emotsioonid on komplekssed psühhofüsioloogilised protsessid, mille käigus - muuhulgas - nõristub verre morfiinitaolisi ühendeid, täpselt nagu tugev füüsiline pingutus toob kaasa morfiinilaadsete ainete nõristumise ja mõnutunde. Efektide intensiivsus on erinev, sest inimesed "kannavad" erinevalt.
Pole mingit lootust suure tahtepingutusega ennast kainena hoida.
Kuigi ajutegevuse põhiosad - ütleksin, loomuliku olemise viis üldse - on inimesel analoogiline teiste kõrgemate karjaloomadega, on kahtlemata olemas ka suur erinevus.
Selleks on - mõistagi - keelekasutus ja võime abstraktselt mõelda. Olen üpris veendunud, et neid kahte ei saa lahutada, st nad on arenenud koos ja üksteist võimendades, ning ühte ei saa päriselt olla teiseta. On küll olemas inimesi, kes kas sünnipäraselt või ajukahjustuse tagajärjel ei suuda rääkida või hästi lugeda või kõnest aru saada,  kuid kui nende mõtlemisvõime ja soov suhelda on alles,
siis on alati olemas viis, kuidas nendega mingis keerukas märgikeeles suhelda.
Püüdes mõelda asjadele, mis on ainult inimesele loomuomased, ei tule mul pähe midagi peale keele, abstraktse mõtlemise, võime abstraktsioone õppida, kunstitegemise, religiooni. Lõppkokkuvõttes taanduvad  õppimisvõime, kunstitegemine ja religioon sellelesamale abstraktse mõtlemise võimele.
Kunstitegemine on keerukas kombinatsioon sotsiaalse kontrolliga seotud emotsioonidest ja keelemehhanismidest, ning religioon on kombinatsioon abstraktsioonidest ja mitmesugustest emotsionaalsetest taustmehhanismidest. Kuna emotsionaalsed mehhanismid ise ei erista inimest, ning ka sabaliputamine, haugatused jms on keel - kuid mitte abstraktne - siis jääb ainsaks puhtaks  inimese eripäraks abstraktsioonivõime.
Öeldes "inimlikkus" ei mõelda sellega abstraktset mõtlemist. Mida keerulisemad ja sügavamad on abstraktsioonid, seda vähem tunduvad nad inimlikud, pigem tekitavad võõristust.
Fanaatiline omaette mõtisklev matemaatik ei ole just inimlikkuse etalon selle sõna harilikus tähenduses. Igasugune külm planeerimine ja Macchiavellilik ettekalkuleerimine tundub pisut hirmuäratav ja võõristav. Jõhker börsihai on pigem inimlikkuse vastand.

See artikkel siin ei ole samuti kuigi "inimlik", ning ükski enesest lugupidav kõmuleht - orienteerudes ausalt inimlikku huvi pakkuvatele teemadele - taolisi artikleid ei avalda. Õnnetused, lotovõidud,  sotsiaalne värk ja iidolid tekitavad emotsioone, ei vaja eriti abstraktsioone, ning on sellena inimlikud.
Kas miski on abstraktne või konkreetne ja käegakatsutav, ei ütle veel midagi tema keerukuse kohta. Ükski robot ei suuda läbi metsa sörkida: see nõuab võimast aju. Jänese aju ongi võimsam, kui mistahes kaasaegne arvuti. Abstraktsioonide maailm on samamoodi kirju:  osa asju - näiteks suurte arvudega rehkendamine - on objektiivselt triviaalsed (inimmõistusele samas rasked), osa aga objektiivselt  keerulised. Metsalisele on nad kõik võõrad.
Ja ega inimene olegi väga hea mõtleja. Tema mõtlemisvõime on fokuseerunud igapäevase keelekasutusega seotud praktilistele asjadele. Abstraktset mõtlemist tuleb läbi kooli ja ülikooli  pikalt harjutada, ning kuigi see asja veidi parandab, ei ole  tulemused enamasti kuigi hiilgavad.
Evolutsiooni produktina on inimeses domineerimas tema ürgne loomalik olemus, mida üldiselt käsitletaksegi inimlikkusena. Tõeline inimlikkus on külm ja võõristav.
Nimi:    
E-mail: 

Kommentaar:


Ahmad (06.04.2009)
bella de fea la mas resumenes bella fea la leti mas bella fea la mas tv aurora bella fea la mas bella de fea la mas transformacion bella episode fea la mas bella fea la mas picture bella elenco fea la mas bella de fea la mas resumen bella fea la mas online watch bella fea la mas wikipedia angelica bella fea la mas vale bella fea la mas spoiler bella fea la letty mas avances bella fea la mas bella cast fea la mas telenovela bella ending fea la mas bella clip fea la mas bella esmas fea la mas telenovelas bella fea la mas online tk bella fea la mas youtube bella fea finale la mas bella fea la mas transformacion bella fea la mas web bella fea la mas mexico spoiler lena headey headey lena lesbian lena headey pic lena headey nude headey lena perabo piper headey interview lena headey lena tattoo lena headey picture lena headey nude pic headey lena headey lena pic headey lena nude headey lena naked 300 headey lena headey lena topless silver daddies gay old silver daddies daddies man older silver gay silver daddies daddies older4me silver silver daddies profile admirer daddies man older silver silver daddies gallery silver haired daddies daddies man older silver site chubby daddies silver in bed with faith in bed with faith video in bed with faith clip in bed with faith hardcore bed exposed faith in in bed with faith gallery in bed with faith free video in bed with faith pic in bed with faith big boob in bed with faith nude in bed with faith sex bed faith in bed with faith pussy in bed with faith movie bed blow faith in job in bed with faith picture in bed with faith boob free pic in bed with faith bed faith in torrent bed faith fuck in bed faith in sex tape bed exposed faith in video free in bed with faith free taylor little taylor little cum shot taylor little blow taylor little jordan capri taylor little at freeones taylor little fucked busty taylor little deville little taylor vanilla taylor little cock taylor little bikini taylor little bio free taylor little video taylor little sex video free taylor little gallery taylor little tit taylor little porn movie taylor little torrent free pic of taylor little hummel little taylor taylor little nude picture taylor little picture allie little taylor taylor little naked clip little sex taylor taylor little lightspeed gallery little strap taylor

Agustin (06.04.2009)
brazil camila in mike mike in brazil sheila mike in brazil torrent mike in brazil xxx mike brazil porn mike in brazil clip free mike in brazil video mike in brazil password mike n brazil brazil in janaina mike mike in brazil taina brazil in mike nickie brazil emmanuelle in mike brazil in mike rabbit brazil in mike veronica 1 brazil in mike brazil in lorena mike mike in brazil shena mike in brazil girl mike in brazil ana mike in brazil gabriella brazil geena in mike brazil de in mike video brazil in katerine mike brazil in mike natalia beautiful agony password beautiful agony video agony beautiful rock sample orgasm beautiful agony agony beautiful password username beautiful agony torrent agony beautiful blog beautiful agony download beautiful agony login flower tucci clip flower tucci flower tucci pic flower tucci video flower free tucci video clip flower trailer tucci clip flower free tucci flower tucci squirt flower tucci porn star flower squirting tucci ass flower tucci flower freeones tucci flower movie tucci flower tucci anal flower tucci gallery flower free tucci ass flower masterpiece tucci bubble butt flower tucci flower myspace tucci clip flower tucci video flower olivia olovely tucci flower interracial tucci flower torrent tucci flower photo tucci ass flower parade tucci flower picture tucci flower squirt team tucci flower lovely o olivia tucci flower tucci and porn assparade flower tucci flower tucci mpeg flower free movie tucci flower fucking tucci flower tucci ultimate flower tucci xxx flower movie porn tucci flower tucci update flower pic tucci xxx la fea mas bella bella fea la mas bella fea la mas telenovela bella fea foto la mas telenovela bella fea la mas novela bella fea la mas video bella fea final la mas bella en fea la mas mexico bella de fea la mas video bella capitulos fea la mas bella fea la mas phorum bella com fea la mas bella fea la mas mexico bella fea foro la mas telenovela bella fea la mas univision bella fea la mas online bella cast fea la mas bella fea foro la mas bella dvd fea la mas bella fea la lety mas bella esmas fea la mas bella fea la mas televisa bella fea forum la mas bella fea la lyric mas bella fea foto la mas bella fea la mas tube bella fea la mas soundtrack bella fea la mas resumenes

Adrien (06.04.2009)
rack rate that rack rate there com rack rate breast rack rate pic rack rate flashyourrack rack rate this free rack rate taylor little little johnny taylor taylor little hardcore taylor little video taylor little lesbian taylor little pic taylor little blow job taylor little gallery taylor little nude taylor little sex allie little naughty taylor taylor little fuck taylor little and pussy taylor little movie taylor little lightspeed james taylor shed a little light taylor little fucking taylor little porn fucking mindy vega video mindy porkolt vega christmas mindy pic vega mindy vega gallery for free free mindy movie porn vega free mindy porn vega video mindy vega hard mindy vega hardcore pic mindy pool table vega doggy mindy vega mindy vega strip video dildo fucking mindy vega free hardcore mindy vega video model mindy vega mindy vega password rate my wife rate my nude wife rate my naked wife rate my wife pic rate my wife pussy rate ex wife rate my wife tit rate my wife nude pic rate picture of my nude wife rate my hot wife rate my wife picture rate my wife nude photo rate my wife photo rate sexy wife rate my wife ass rate hot nude wife rate my pregnant wife our rate wife pic porn rate wife cote de pablo cote de nude pablo cote de pablo pic cote de pablo photo cote de pablo picture biography cote de pablo cote de naked pablo cote de nude pablo pic actress cote de pablo cote de nude pablo picture cote de ncis pablo cote de nude pablo photo cote de pablo wallpaper bio cote de pablo crista nicole crista nicole video brazil in mike rafaella mike in brazil popira mike in brazil porn free mike in brazil mike in brazil mayara mike in brazil movie mike in brazil facial brazil carol in mike agatha with mike in brazil mike in brazil andrea brazil in mike silvia mike goes to brazil mike in brazil melissa brazil danny in mike brazil cum in mike shot mike fuck brazil mike in brazil ass free mike in brazil clip mike in brazil sex mike in brazil trailer brazil claudia in mike brazil in mike zabrina mike does brazil brazil in mike yasmin mike in brazil pic

Adriel (06.04.2009)
clip mindy sex vega mindy vega getting fucked mindy vega wallpaper desnuda mindy vega free mindy vega movie fuck mindy vega video having mindy sex vega lesbian mindy vega video doggy mindy style vega mindy orgasm vega mindy vega dvd free porn of mindy vega mindy photo vega mindy play pool vega mindy vega bikini mindy porn vega video blow job mindy vega video fucked mindy pool table vega 100 free mindy vega mindy vega free clip mindy rapidshare vega clip hardcore mindy vega free mindy nude vega video doggie mindy style vega hardcore mindy vega vids masturbating mindy vega video lana mike in brazil mike in brazil review beach brazil gisele in mike brazil gisele in mike video brazil cristina in mike mike in brazil karina brazil in mike raquel mike in brazil sample mike in brazil paula brazil in mike sexuploader mike i brazil mike in brazil video trailer potira mike in brazil mpeg mike in brazil vids brazil in lara mike brazil in mike sharon mike in brazil anna mike in brazil vanessa brazil camilla in mike brazil in mike taty mike in brazil blog jada fire fire jada clip fire jada fire jada pic fire jada site web fire jada zshare clip fire free jada fire free jada pic fire jada porn star fire jada squirting fire freeones jada fire free jada movie fire jada porn fire jada video fire free jada video brown fire jada mika zshare fire fucking jada fire gallery jada adventure doctor fire jada fire jada squirt clip fire jada movie fire first jada sex teacher anal fire jada fire jada squirtwoman fire jada occupation site web fire jada movie fire jada nude fire jada myspace ass big fire jada round tit crista nicole wagner crista nicole nude crista nicole pic crista nicole picture crista nicole wallpaper crista nicole free video rate my rack rack rate rate this rack flash your rack rate rate her rack hotel rack rate rate that rack rate these rack canada rack rate yahoo body rack rate thong rate my rack pic rate rack rack rate this flash rack rate her rack rate rack rate these new rack rate pic rack rate thong

Adrian (06.04.2009)
brazil hot mike thais mike in brazil brazil in mike zshare brazil girl mike apartment brazil girl mike free mike in brazil movie anothersite brazil in mike sol brazil mike sol mike in brazil beach pic free gallery mike in brazil brazil m mike brazil by mike mike fucking in brazil mike in brazil brazil from in mike naked potira brazil in mike rabbit review mike brazil video mike in brazil com mike en brazil free mike in brazil pic mike from brazil brazil in mike popira sex mike brazil sex luanna mike in brazil brazil in mike nicole mike in brazil luana in bed with faith vids bed faith in xxx in bed with faith bikini in bed with faith com in bed with faith freeones bed faith rapidshare in bed with faith naked 32g bed faith bed faith fucking in bed blog faith in porn faith bed in bed with faith lesbian bed faith in porn bed faith in smoking bed faith megaupload bed faith tit bed faith fuck in video mindy vega mindy vega video mindy vega video clip her mindy vega video watch mindy vega free video mindy vega pic boy mindy toy vega video mindy vega hardcore mindy vega sex clip mindy search vega video mindy vega clip mindy vega nude mindy vega sample video mindy vega gallery new mindy vega pic mindy vega blow job mindy vega fuck mindy vega movie mindy vega free pic mindy vega fucking blog mindy vega mindy vega boy toy dildo mindy vega mindy vega freeones mindy vega strip tease mindy sex vega video mindy vega lesbian mindy vega strip mindy vega picture mindy vega fucked mindy vega hardcore video boytoy mindy vega masturbating mindy vega porn star mindy vega mindy vega free mindy vega com mindy vega web cam mindy vega porn mindy vega nude video mindy vega nude pic dildo mindy vega video anal mindy vega laren mindy shay vega masturbation mindy vega crissy moran mindy vega mindy vega torrent mindy vega bio mindy pussy vega cock mindy sucking vega christmas mindy vega flashing mindy vega mindy vega forum lingerie mindy vega boytoy mindy vega visit mindy vega mpeg mindy vega naked ass mindy vega

Adonis (06.04.2009)
codi dvd milo pic codi milo mpg codi milo nude codi milo picture codi freeones milo clip codi free milo video codi download milo codi download free milo codi milo sexuploader vids codi milo vids blog codi milo pic codi forum milo codi milo penthouse bio codi milo codi free milo movie bennett brea codi download milo video codi hot milo pic codi milo porn codi fucking milo codi lesbian milo codi cody free milo anal codi milo codi milo nude pic codi fucked milo codi milo naked codi cody milo nicole austin coco picture nicole coco austin web site coco aka nicole austin nicole coco austin pic nicole coco austin nude aka austin coco nicole picture nicole austin aka coco pic aka austin coco nicole site web swimsuit model nicole coco austin ice t and nicole coco austin nicole coco austin official web site nicole coco austin naked nicole austin coco photo austin calendar coco nicole austin coco nicole nude pic austin coco nicole nude picture nicole coco austin nude photo nicole coco austin video austin coco gallery nicole austin coco nicole porn nicole coco austin model aka austin coco nicole nude austin coco naked nicole pic nicole coco austin bio austin coco nicole world austin coco myspace nicole nicole coco austin playboy austin coco naked nicole picture austin coco forum nicole nicole coco austin movie austin coco nicole xxl nicole coco austin wallpaper smooth magazine nicole coco austin austin coco nicole xxx 2007 austin calendar coco nicole austin coco nicole pron video austin clip coco nicole austin coco free nicole nude pic austin coco nicole pic sexy mike in brazil mike brazil brazil gisele in mike mike in brazil potira brazil in mike sol mike in brazil cum mike in brazil video brazil in mike sandy mike in brazil anal mike in brazil gallery mike in brazil michelle brazil gisele mike mike in brazil pussy mike in brazil alessandra brazil in katia mike mike in brazil bianca brazil cum mike brazil in mike monica mike in brazil priscilla brazil in mike teen 5 brazil in mike mike in brazil barbara brazil carola in mike brazil cybelle in mike mike in brazil shiva mike in brazil fuck brazil in mike naomi mike in brazil samantha alexandra brazil in mike brazil geana in mike mike in brazil samanta brazil in mike sara mike in brazil linda brazil in mike renata mike brazil ass

Adolfo (06.04.2009)
blue primo randy blue candy eye randy randy blue clip archive blue randy randy blue gay porn blue crowe michael randy blue randy sky randy blue model gallery randy blue movie damone randy blue blue pic randy blue entertainment randy blue clip gay movie randy randy blue com blue jay randy blue mpeg randy blue gay male randy video blue gay mpeg randy gay movie randy blue big blue randy randy blue blue man randy sexy blue kody randy randy blue gay video fabricio at randy blue randy blue twinks bloods crips gang fight prison gang fight fight gang prison video gang fight caught on tape crazy gang fight blood gang fight mexican gang fight video free gang fight video fight gang youtube gang fight video clip gang fight caught on video free gang fight watch gang fight crip and blood gang fight gang street fight clip pure dee pure dee nude pure dee video pure dee pic pure dee gallery pure dee pussy pure dee naked free pure dee video pure dee free pic pure dee tit pure dee picture dee dumpstersluts pure pure dee forum pure dee movie pure dee nude gallery pure dee clip pure dee free pure dee nude pic pure dee nude video pure dee hardcore pure dee blog pure dee free nude pic dee full pure set pure dee free nude pure dee torrent pure dee bath pure dee freeones dee lite pure pure dee model dee discussion forum pure pure dee new pure dee pic new anothersite dee forum pure pure dee password pure dee topless pure dee baby oil camelstyle dee pure pure dee hot pure dee vids dee new pure site video web pure dee xxx pure dee archive dee fresh hot pure pure dee fucking pure dee fusker dee free pure tour video pure dee photo pure dee free gallery pure dee mpeg codi milo codi milo video clip codi milo video codi milo pic codi milo movie codi free milo pic codi gallery milo bennett brea codi milo codi hardcore milo codi free milo video

Aditya (06.04.2009)
clip fire jada video fire fucked jada fire jada naked fire jada more want fire jada rapidshare fire jada sex teacher big butt fire jada wet clip fire jada sample cream fire jada pie big fire jada tit jada fire clip jada fire pic sample clip of jada fire jada fire web site jada fire free clip jada fire porn star free jada fire pic jada fire video jada fire porn jada fire movie jada fire free video jada fire gallery jada fire anal jada fire nude jada fire picture free jada fire movie round and brown jada fire ebony jada fire jada fire fucking fire jada teacher jada fire angel eyes vanessa blue jada fire free porn of jada fire fire jada sample free jada fire jada fire blow job free sample of jada fire fire jada playing fire jada squirts jada fire vids blocking fire jada site web photo jada fire forum jada fire jada fire bio jada fire tit jada fire trailer jada fire and carmen hayes clip fire jada porn jada fire nude pic jada fire official web site jada fire video clip cum fire jada fire fuck jada jada fire mpeg jada fire cum shot fire jada sex submission fire fucked gets jada fire jada porn video boob fire jada fire free jada porn video fire jada luv marie doctor fire jada jada fire official site jada fire escort fire first jada mrs sex teacher fire jada myfirstsexteacher fire jada machine ass fire jada masterpiece jada fire gang bang jada fire sucking dick fire fucked getting jada fire fucking jada machine randy blue randy blue video blue model randy stud randy blue stud randy blue gay model blog blue randy blue hunk randy randy blue model blue matthew randy blue man nude randy randy blue vids randy blue gay blue randy porn randy blue password blue male randy video blue castle johnny randy blue club gay movie randy blue randy reese blue braden randy blue dakota randy blue jackson james randy blake blue from randy riley blue randy torrent blog blue links randy blue company mike randy roberts video blue index randy skin blue jackson randy shawn blue mason randy

Aden (06.04.2009)
http://first-mika.honergov.bij.pl/klolonortht.html http://first-mika.honergov.bij.pl/britw.html http://first-mika.honergov.bij.pl/prrow.html http://first-mika.honergov.bij.pl/lrigleasec.html http://first-mika.honergov.bij.pl/jofreso.html http://first-mika.honergov.bij.pl/maddouly.html http://first-mika.honergov.bij.pl/fedldorin.html http://first-mika.honergov.bij.pl/warli.html http://first-mika.honergov.bij.pl/gastrenmmewa.html http://first-mika.honergov.bij.pl/anviminkeld.html http://first-mika.honergov.bij.pl/erene.html http://first-mika.honergov.bij.pl/mangourriex.html http://first-mika.honergov.bij.pl/yithecontl.html http://first-mika.honergov.bij.pl/bethudendoi.html http://first-mika.honergov.bij.pl/ofocto.html http://first-mika.honergov.bij.pl/jased.html http://first-mika.honergov.bij.pl/sasaph.html http://first-mika.honergov.bij.pl/inode.html http://first-mika.honergov.bij.pl/bveclll.html http://first-mika.honergov.bij.pl/evarang.html http://first-mika.honergov.bij.pl/yesiat.html http://first-mika.honergov.bij.pl/paliga.html http://first-mika.honergov.bij.pl/rilopozdria.html http://first-mika.honergov.bij.pl/xperakichen.html http://first-mika.honergov.bij.pl/gndrisugedof.html http://first-mika.honergov.bij.pl/otonerib.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/index.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/chezico.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/recouth.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/wniari.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/wigndr.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/onlenlyinev.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ngnthely.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ssarigowat.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/kisuni.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/redmaziesezt.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/bersus.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/mastlase.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/xient.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/gakinte.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/tondonitu.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/jesedirrer.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/hicher.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/snasss.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/higad.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/vevabj.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/fonyeccet.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/tanerediowhe.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/lofongnthe.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/dadrfi.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/bedeice.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/upisomai.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/finesuige.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/yianssoth.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/imeno.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/veveri.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/lyaskeri.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/vanexadi.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/iveied.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/antea.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/bedeant.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ororcei.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/joferth.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/ymaterthean.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/prllisuei.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/vededkhowh.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/getheyon.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/outhleve.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/condin.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/iecetheythi.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/foonvenct.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/mesan.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/nofioch.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/xpugen.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/herontis.html http://mika-tan.honergov.bij.pl/shimanthisu.html fire jada picture blue fire jada vanessa fire hogtied jada fire image jada clip fire jada lesbian fire jada torrent fire jada squirt woman black fire jada porn star fire jada xxx fire jada tit fire free jada fire jada pussy adventure black fire jada tinys bondage fire jada fire jada photo fire jada sex ass fire jada brown fire jada round fire jada vids fire jada round fire jada lesbian ebony fire jada blow fire jada job dvd fire jada

Adolfo (06.04.2009)
http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/index.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/goveninwne.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/wanthezli.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/wanthi.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ropoutof.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/yaned.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/velughes.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/medin.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/vexigonds.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ztouthist.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ypodadeil.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/rkedothisest.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/uchinghi.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/pagirande.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/dodalith.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/quileg.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/conthurll.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/jerebute.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/kistheftatw.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/versteven.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/diseztendit.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ovedesthedie.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/unthiowadno.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/unolireso.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/suntwneztert.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/hleri.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/tithetfeplow.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/derondlingou.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/eequive.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/grelyandike.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/costerslu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/vexill.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/brotha.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/yimmend.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/meerel.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/arere.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/wanineth.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/ssiler.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/hintte.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/dothedi.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/uthedssmay.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/zenilyicor.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/tyallimare.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/unangousu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/gucrckibe.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/rofthtu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/canenstol.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/medotu.html http://fire-hardcore.honergov.bij.pl/githeblouid.html http://5by5gvvr6.honergov.bij.pl/nowhaben.html fire jada picture blue fire jada vanessa fire hogtied jada fire image jada clip fire jada lesbian fire jada torrent fire jada squirt woman black fire jada porn star fire jada xxx fire jada tit fire free jada fire jada pussy adventure black fire jada tinys bondage fire jada fire jada photo fire jada sex ass fire jada brown fire jada round fire jada vids fire jada round fire jada lesbian ebony fire jada blow fire jada job dvd fire jada clip fire jada video fire fucked jada fire jada naked fire jada more want fire jada rapidshare fire jada sex teacher big butt fire jada wet clip fire jada sample cream fire jada pie big fire jada tit jada fire clip jada fire pic sample clip of jada fire jada fire web site jada fire free clip jada fire porn star free jada fire pic jada fire video jada fire porn jada fire movie jada fire free video jada fire gallery jada fire anal jada fire nude jada fire picture free jada fire movie

«« Eelmised  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / 214 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262 / 263 / 264 / 265 / 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295 / 296 / 297 / 298 / 299 / 300 / 301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 315 / 316 / 317 / 318 / 319 / 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 325 / 326 / 327 / 328 / 329 / 330 / 331 / 332 / 333 / 334 / 335 / 336 / 337 / 338 / 339 / 340 / 341 / 342 / 343 / 344 / 345 / 346 / 347 / 348 / 349  Järgmised »»
Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint