Kütioru Avatud Ateljee
Kunstnike Valdur ja Eetla Ohaka kunagises suvekodus paikneb praegu Kütioru Avatud Ateljee (asutatud 1997). KAA pakub töökeskkonda kunstnikele, muusikutele, literaatidele ja mõtlejatele nii Eestist kui ka mujalt maailmast.
Külalisateljeed on Euroopas ja Ameerikas laialt levinud ning populaarne kultuuritöö vorm, mis võimaldab intensiivseid kontakte vahetul ja töisel tasandil. Resident elab inspireerivas keskkonnas, vabana olmemuredest ja linnalärmist ning võib keskenduda loometööle. Kütioru Avatud Ateljee oli esimene, kes Eestis seda võimalust pakkuma hakkas.
Kütioru Avatud Ateljee on looduskeskkonna terviklikkuse hoidmisele ja  kultuurivaldkondade vahelistele kontaktidele keskendunud loominguline ühendus. Sellest lähtudes valime me oma residente ning koostööpartnereid. Põhirõhu asetame väheste osalejatega, keskendatud ja professionaalsetele töödele, et rahvarohkusega mitte lämmatada Kütioru peamisi eeliseid - vaikust ja looduskesksust.
KAA ei piira ennast spetsiifiliste kunstiliikide,  koolkondade ega uurimissuundadega. Lähenemisviis on valdkondadevaheline. Peamise huvi keskmes on ilmumid, mis sünnivad eri kunstide, teadusharude ja looduse puutepunktis.

Kütiorg Võrumaal on muutunud kultuuri ja looduse ristteeks, aga  ka turufundamentalistliku ja elusa maailma piiritsooniks. Võrgulehekülge toimetab Avatud Ateljee koos Laboriga. 
galerii
 Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint