8 vaatus

Üksikisiku roll ja tahtevabadus:

                                   suur   ---   väike   ---   suur

Barbari jaoks on oluline kaitsta oma perekondlikku või siis veidi laiendatult ka kogukondlikku pärandit. Kultuuri arenedes laieneb idee oma kultuuri kaitsmisest tunduvalt suurematele inimhulkadele. Kultuuri on meis just sel määral, kuivõrd me suudame ilmutada austust aastasadade vältel kootud elegantse valedevõrgu suhtes, isegi kui see ei ole mitte kuidagi seotud individuaalse olemisega. Barbaarselt aus oleks eputada oma pidaliga kõigi ees.
Ükski mõistlik otsus ei sütita revolutsiooni ega hülga haigeid, et teha ruumi uuele. Kas võiks miski illustreerida paremini inimloomuse kirge allakäigu vastu kui dekadentlik komme jumaldada oma hukutajaid? Need, kes pole kaasa aidanud ühelegi katastroofile, kaovad jälgi jätmata. Üdini nartsislik dekadents armastab heroiseerida hullust, nihet ja väejooksiklust. Üleaegne mässuihalus saab projitseeritud tabude murdmisse. Parasiitliku anarhismi Robin Hood kuseb pigem kellelegi pähe.
Kõrgkultuur kuulutab ebamoraalseks kõik, mis käib vastu kaitset vajava ühiskonna strukturaalsetele seadustele – toimib ringkaitse, mis ei lase ühiskonda liialt raputada. Religioonist tulenevad moraalinõuded saavad vitsadeks, mis hoiavad ühiskonda laiali valgumast. Enesesäilitamise tungid keelavad kahtluse. Seetõttu on kõrgkultuur alati pidanud loomusundi ebaloomulikuks – millekski, mida tuleb vägistada üldkehtiva tabudesüsteemi raamidesse. Kõrgkultuuri aluseks on idee inimese allumisest kogukonnale, kodaniku allumisest riigile. Allakäik saab alguse hetkest, kui üksikisik asetatakse kultuurist olulisemale postamendile ja tema loomusund lubatakse lahti nöörida. Tahtevabadus saab seaduseks koos vabadusega alluda loomusunnile. Valdavaks saab kahtlus ja üleastumine, mille eest aeg karistab lüüasaamisega.

Teadmine, et ehe ei allu eesmärgi nimel kõikeohverdavale usule, lubab talle rohkem kui kohane – annab võimaluse ausalt hetke peegeldada. Ehtesse projitseeritud tahtevabadus lubab kinnitada kivid kuldkrappidega fassaad allapoole ja näha ilu merihobu lahtilõigatud kõhuõõnes.

Dekadentlik ehe on meelevaldne oma kõikelubatavuses?