Kalve metastaatilisel platool
... kalve aga ei konstrueeri midagi. ta pildistab seisundeid ja linde ja neil kahel ei ole tema jaoks mitte mingit vahet.
kalve näitab meile ammu kadunud boreaalse maailma võimalikke olekuid. küllastatud staatika lakkamatu pealevool tema linnupiltides paiskab meid hetkega metastaatilise platoo pragulisele ja undavale tasapinnale. undamine tekib tuulest, mis pragude kohal paigal seisab. selles undamises on korraga üles loetud kõigi irreaalsete võimalikkuste spekter, uned ja teod ja asjad, millega me oleks võinud seotud olla, kui boreaalne kultuur oleks ulatunud siiani. ta ei ulatunud. stupid white man tegi sellele maailmale otsa peale ja pani oma küllaltki viletsasti töötava kultuuri asemele.
ainult linnud pääsesid läbi augu välja...

Andreas W  "Kalve Metastaatiline Lind"

Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint